Skip to content Go to main navigation Go to language selector
3 maj 2018, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Podcast: Q1-Rapporter med Sven Thorén Och Henrik Gripenvik

Efter ett par skakiga börsmånader i februari och mars så har börskurser kommit ned och det är högt ställda förväntningar på första kvartalets rapportutfall. Ericssons rapport utlöste en kraftigt positiv börsreaktion och fler starka reaktioner är att vänta. En svag svensk krona hjälper exportbolagen.

Rapportutfallet är viktigt och det är en stark konjunkturindikator i sig. Catella Podcast har därför valt att fokusera nästa sändning på analys av utfallet. Sven Thorén, förvaltare av Catella Hedgefond, och Henrik Gripenvik, förvaltare av Catella Sverige Aktiv Hållbarhet, tillsammans med Mikael Wickbom hjälper dig att summera rapportfloden och att tolka resultaten.

Står vi inför en vändning och därmed en starkare börsperiod? Är det inom klassiska verkstadsbolag vi hittar vinnare framöver? 

CATELLA HEDGEFOND

CATELLA SVERIGE AKTIV HÅLLBARHET

SAMMANFATTNING AV Q1-RAPPORTERNA

Q1-rapporter med Sven Thorén och Henrik Gripenvik 180502

Sverige

Henrik Gripenvik

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 56
Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager
Direkt: +46 8 614 25 51

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.
Senast ändrad: 3 maj 2018

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.