Skip to content Go to main navigation Go to language selector
1 februari 2018, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Web-Tv: Catella Hedgefond en byggsten för dig som söker en bra riskjusterad avkastning

Catella Hedgefond har levererat god riskjusterade avkastning under 2017, vad det innebär får vi höra i dagens web-tv. Förvaltare Martin Jonsson beskriver vad det är som drivit avkastningen under inledningen av året och hur de långa och korta postionerna normalt sett ser ut.

LÄS MER OM PORTFÖLJBYGGANDE I DAGENS MARKNADSKLIMAT

SE OCKSÅ TÄNK BRETT VID BYGGANDE AV SPARPORTFÖLJER

CATELLA HEDGEFOND

180129 Catella Hedgefond

Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Peter Elmhorn

Head of Sales
Direkt: +46 8 614 25 06

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.