Skip to content Go to main navigation Go to language selector
18 maj 2018, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Web-TV: Hur navigerar vi dagens kreditmarknad

2017 var ett riktigt bra år för alla våra räntefonder. Fonderna, Catella Credit Opportunity och Catella Nordic Corporate Bond Flex, fortsatte starkt under januari och har sedan dess haft en något svagare utveckling.

Det har skakat en del i räntemarknaden hittills i år, speciellt vad gäller ränteutvecklingen för de lite längre obligationerna. Den svenska 10 årsräntan inledde året upp från 0,8 till 1 procent för att därefter i samband med börsoron kring USAs strafftullar osv, falla tillbaka till nästan 0,5 procent. Kreditspreadarna har gått isär, framförallt i euro marknaden och inom det mer riskfyllda high-yield segmentet. Den ökande volatiliteten i marknaden har en negativ påverkan på kreditspreadar i allmänhet och tillväxtoro slår hårdast mot de mer riskfyllda high-yield obligationerna. I denna miljö har nordiska krediter klarat sig förhållandevis bra, med undantag för vissa enskilda företagsspecifika händelser. Det är kanske lite förvånande med tanke på det stora inslaget av high-yield obligationer i norden och beroendet av vissa enskilda sektorer (fastigheter) som har det lite tufft just nu. Vi har visserligen skruvat ner avkastningsförväntan något i räntemandaten för att spegla den svaga starten på året. Men från nuvarande nivåer är vi försiktigt positiva. Så länge tillväxten hålls uppe är betalningsinställelser få bland företag, vilket är bra för krediter.

Dagens web-tv beskriver vi vad som hänt i räntemarknaden och hur våra fonder påverkats och kommer påverkas framåt.

CATELLA CREDIT OPPORTUNITY

CATELLA NORDIC CORPORATE BOND FLEX

Klicka här för att anmäla dig till våra nyhetsbrev

180517 Räntemarknaden

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning och förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58
Sverige

Peter Elmhorn

Head of Sales
Direkt: +46 8 614 25 06

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.