Skip to content Go to main navigation Go to language selector
20 september 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Catella besöker Lindab

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

På vackra Bjärehalvön i samhället Grevie börjar min två dagars bolagsresa i Skåne med ett besök hos Lindab. Lindab är en internationell industrikoncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för byggnation och inomhusklimat.

Den 6 februari 1959 grundades AB Lidhults Plåtindustri av Lage Lindh och Valter Persson. Detta var starten på det bolag som 10 år senare skulle få namnet Lindab. Dagens Lindab har ett nordiskt fokus men försäljningen sker till ca 24000 kunder i 60 länder. Bolaget är sedan inledningen av 2019 indelat i tre divisioner. Ventilation Systems, som erbjuder ventilationsbranschen kanalsystem och inneklimatlösningar. Profile Systems som erbjuder byggsektorn produkter och system för takavvattning, tak och väggbeklädnader samt stålprofiler för vägg-, tak- och bjälklagskonstruktioner. Samt Building Systems som erbjuder kompletta monteringsfärdiga stålbyggnadssystem.

Mitt besök hos Lindab inleds med ett möte på huvudkontoret med bolagets ekonomi- och finansdirektör Malin Samuelsson. Vi diskuterar bolagets utveckling det senaste kvartalet, utvecklingen i omvärlden som t.ex. Brexit samt hållbarhetsfrågor som jämställdhet i koncernen och bolagets målsättningar när det gäller att reducera koldioxidutsläppen. Efter vårt möte åker vi ner till fabriken där vi möts av Patrik Svensson (Regional Operations Manager) som visar oss runt i fabriken. Automatiseringsgraden i fabriken är imponerande. Patrik berättar att jämfört med 1988 producerar fabriken 8 gånger fler enheter per dag, med oförändrad personalstyrka, tack vare automatisering.

 

Bolagsbesök på Lindab i Grevie med ekonomi- och finansdirektör Malin Samuelsson
och Regional Operations Manager Patrik Svensson.

Vi äger aktier i Lindab i Catella's Småbolagsfond då vi anser att bolagets värdering är attraktiv och dess starka balansräkning möjliggör konsolidering av den fragmenterade europeiska marknaden. Bolaget har de senaste åren haft en solid försäljningstillväxt, där 2018 var det starkaste med en tillväxt om 8,9 procent. Rörelsemarginalen har dock inte hängt med och inte nått upp till bolagets målsättning om 10 procent. Vi anser dock att det finns goda utsikter för att bolaget kommer nå sitt marginalmål. Detta då Lindab infört en ny prisstrategi samt fortsätter att arbeta med att effektivisera produktion och distribution. Ett resultat av detta har vi sett under första halvåret 2019 då bolaget hade en justerad rörelsemarginal på 8,8 procent.

Lindab har en historik av förvärv. Dock så har skuldsättningen de senaste åren varit över eller i linje med bolagets målsättning (säsongsjusterad nettoskuld i relation till EBITDA ska långsiktigt inte överstiga 2,5x) vilket varit en begränsande faktor. När skuldsättningen nu kommit ner som ett resultat av starka kassaflöden, så har bolaget en stark finansiell ställning som ger utrymme för både investeringar och förvärv. Detta kommer skapa en god kombination organisk och förvärvad tillväxt.

Catella Småbolagsfond

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.