Skip to content Go to main navigation Go to language selector
1 april 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Catella förstärker förvaltningen av allokeringsfonderna

Vid inledningen av året tog Catella Fondförvaltning AB (Catella) beslut om att samordna förvaltningen av Catella Hedgefond och Catella Nordic Long/ Short Equity till ett och samma team. Detta för att öka synergier och för att ta ytterligare ett steg mot en än mer marknadsneutral och väldiversifierad förvaltningsstil.

Behovet och efterfrågan av mer modern förvaltning av fondportföljer med ett brett allokeringsmandat för såväl aktier, obligationer som alternativa tillgångar ökar. Catella har under många år framgångsrikt förvaltat Catella Balanserad, vilket resulterat i en god riskjusterad avkastning. En stor anledning är att den strategiska allokeringen inkluderat hedgeförvaltning i portföljen. Catella tar nu nästa steg i förvaltningen och stärker upp teamet som förvaltar Catella Balanserad.

Från och med april månad startar vi ett Investeringsråd som består av förvaltare med aktie-, ränte- och makrokunskap. Investeringsrådet kommer att samordna Catellas makro- och övrig marknadsbedömning som ligger till grund för den taktiska och strategiska allokeringen i våra allokeringsfonder. Investeringsrådet leds av förvaltningschef Thomas Elofsson. Det övergripande fondansvaret för våra allokeringsmandat övertas samtidigt av Thomas Elofsson.

"I dagens lågräntemiljö förväntar vi oss att ränteplaceringars historiskt diversifierande egenskaper är väsentligt mindre och alternativa placeringar kommer istället bli en naturlig del i allokeringsprodukter", säger Thomas Elofsson

Thomas Elofsson har en lång erfarenhet av såväl strategisk som taktisk tillgångsallokering från tidigare arbetsgivare och följer i sin roll som förvaltningschef såväl makroekonomin i allmänhet som centralbankernas agerande i synnerhet. Detta är central input för allokeringsbeslutet mellan aktier, räntor och alternativa tillgångar. Genom att centralisera allokeringsbesluten säkerställs en större samsyn avseende positionering mot olika tillgångsmarknader och framförallt då avseende beslutet om att över- eller undervikta aktier.

Förvaltningsansvaret för Catella Balanserad, samt även de tre allokeringsfonderna som förvaltas åt ICA Banken (ICA Banken Varlig, ICA Banken Måttlig och ICA Banken Modig), flyttas formellt per den 1 april 2019 till Thomas Elofsson och Henrik Holmer. Henrik Holmer har mångårig erfarenhet från förvaltning av flera olika produkter och är sedan tidigare delförvaltare i Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och i Catella Småbolagsfond, samt ansvarig förvaltare i Catella Sverige Hållbart Beta. Henrik Holmer kan därmed säkerställa en effektiv exekvering och samordning med förvaltningen av de övriga fonderna.

Mer fakta om fonderna hittar du på www.catella.se/fonder

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Sales på sales@catella.se eller på telefon 08-614 25 40

Med vänlig hälsning
Catella Fondförvaltning AB

Erik Kjellgren, VD

 

CATELLA BALANSERAD

Sverige

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten
Direkt: +46 8 614 25 12

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.