Skip to content Go to main navigation Go to language selector
9 augusti 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Catella förstärker förvaltningsteamet och rekryterar Mattias Nilsson

Som ett led i Catella Fondförvaltnings offensiv på den svenska fondmarknaden förstärker Catella sitt förvaltningsteam med en senior resurs inom den viktiga Long/Short Equity förvaltningen.

Mattias Nilsson har en gedigen karriär inom analys och kapitalförvaltning och var en av de tongivande förvaltarna bakom Brummer & Partners hedgefond Futuris. Fonden fick bland annat utmärkelsen "Hedge Fund of the Decade" av det prestigefyllda magasinet "Hedge Funds Review". En av fondens största framgångar var att bland annat leverera en positiv avkastning på 27 procent under det svåra börsåret 2008. Ett år då den svenska börsen föll med 39 procent.

"Vi är mycket glada att kunna presentera en så senior rekrytering som Mattias till Catellas förvaltarteam. Vi ser en stor potential för lågt marknadskorrelerade produkter på den nordiska marknaden och det är ett område vi vill satsa ännu mera på. Vår produktportfölj med Catella Hedgefond i spetsen passar perfekt in i en väl diversifierad investeringsportfölj och med Mattias erfarenhet kommer vi att ytterligare stärka vår position som en av de ledande förvaltarna inom absolutavkastande förvaltningsprodukter." säger Erik Kjellgren, VD Catella Fondförvaltning.

"Jag ser mycket fram mot att bli en del av Catella och dess satsning på absolutavkastande produkter. Med tanke på rådande marknadsklimat är jag övertygad om det det kommer innebära gott om lönsamma möjligheter under de kommande åren" säger Mattias Nilsson.

Mattias Nilsson tillträder sin nya tjänst den 26 augusti.

Sverige

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten
Direkt: +46 8 614 25 12
Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.