Skip to content Go to main navigation Go to language selector
5 december 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Catella besöker Nibe, HMS Networks och Lindab

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Martin Nilsson, förvaltare av Catella Småbolagsfond, tar oss med på sin senaste bolagsbesöksturné. Resan i sydvästra Sverige inleds med ett möte på vackra Bjärehalvön med Lindabs vd Ola Ringdahl. Lindab utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och systemlösningar för byggnation och inomhusklimat och grundades 1959 av Lage Lindh och Valter Persson.

Ola har varit vd nu lite mer än ett år och stora delar av mötet går ut på att han berättar om sina intryck, vad som gjorts och vägen framåt. Fokus har varit att förbättra lönsamheten i bolaget. Detta har medfört att bolaget tackat nej till vissa order som inte nått upp till lönsamhetskraven. Resultatet har blivit lägre försäljning än starka 2018 men framförallt en markant marginalförbättring.

I Catella Småbolagfond är Lindab ett viktigt innehav. Vi anser att bolaget är attraktivt värderat och att den förbättringspotential vi ser i bolaget inte reflekteras i dagens värdering.

Efter mötet med Lindab går resan vidare till Halmstad där vi träffar HMS Networks. Mötet är med en av bolagets två grundare och tillika vd Staffan Dahlström samt financhefen Joakim Nideborn. HMS grundades 1988 baserat på ett examensarbete vid Högskolan i Halmstad. Bolaget är världsledande på industriell kommunikation med verksamhet i 16 länder och mer än 5 miljoner installationer hos kunder som ABB, Siemens, Rockwell, Sony och Panasonic. Exponeringen mot automatiseringstrenden inom industrin ger bolaget en strukturell tillväxtprofil som kombinerat med bolagets förvärvsstrategi är intressant.

HMS målsättning är att växa omsättningen med 20 procent per år och samtidigt ha en rörelsemarginal högre än 20 procent. Under senaste tiden har dock bolaget legat en bit efter tillväxtmålet. I år t.ex. har bolaget påverkats negativt av svagare efterfrågan från tillverkningsindustrin, t.ex. så minskade under det tredje kvartalet den organiska orderingången med 5 procent och bolagets organiska tillväxt var endast 1 procent.

Vi äger i dagsläget inga HMS i våra fonder, men det är ett bolag vi håller ögonen på.

Resan avslutas i Markaryd med möte med industrikoncernen Nibe. På Nibe i Markaryd arbetar det ca 1000 personer. Detta är imponerande då tätorten Markaryd har ca 4500 invånare och kommunen 10000.

Nibe har gått med vinst sedan de ursprungliga bolagen i Nibe-koncernen Backer i Sösdala och Nibe i Markaryd grundades 1949 respektive 1952. Koncernen utvecklar och tillverkar intelligenta och energieffektiva lösningar som t.ex. värmepumpar för inomhuskonfort i alla typer av fastigheter.

Nibes finansiella mål är tydliga, där rörelsemarginalen ska vara minst 10 procent av omsättningen samtidigt ska den genomsnittliga tillväxten uppgå till 20 procent per år. Hälften av tillväxten ska vara organisk och hälften förvärvad.

Att slå fast att Nibe haft en fantastisk utveckling är ingen underdrift. Vid börsnoteringen 1997 hade bolaget ett marknadsvärde på ca 400 miljoner kronor. Detta har vuxit till dagens 74 miljarder. Framgångsreceptet är en stark kultur av entreprenörskap, långsiktiga investeringar i hållbar produktutveckling samt strategiska förvärv.

På Nibe möts vi av IR-ansvarige Christel Fritiofsson och finanschefen Hans Backman. Under mötet diskuteras allt från Nibe-kulturen, senast annonserade förvärven, utsikterna för bolagets produkter i Europa och USA, hållbarhet samt bolagets finansiella mål om en omsättning på 40 miljarder 2025. Värt att notera är att bolaget hade en omsättning 2018 på 22,5 miljarder kronor.

Efter diskussionen får vi se bolagets nya produktionsanläggning belägen i en nedlagd möbelfabrik vägg i vägg med Nibes huvudkontor. Hans berättar att förhandlingarna mellan ägaren till fastigheten och Nibe pågick i 15 år.

Jag frågar om köparen eller säljaren är mest nöjd med affären. Svaret blir: "Detta är Småland; ingen är riktigt nöjd".

Catella Småbolagsfond

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.