Skip to content Go to main navigation Go to language selector
5 november 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Catelladagen 2019 – Kunskap, insikt, inspiration, innovation och energi!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

För sjunde året i rad arrangerade vi vårt återkommande event Catelladagen. Catelladagen ser vi som en möjlighet att kunna bjuda våra distributörer på viktig, nyttig och framförallt intressant innehåll. Vår ambition är att innehållet och de talare som vi engagerar verkligen ska bidra till att vidga vyerna och bidra med nya perspektiv. Vi har redan påbörjat planeringen inför nästa år.

Temat för årets Catelladag var framtidens möjligheter och presentationernas innehåll omfattade allt ifrån Sveriges ekonomi, dess utmaningar och möjligheter till 5G utveckling,  och ”Impact Investing”.

För dig som inte var på plats så har vi gjort en kort sammanfattning av något av det viktigaste från Catelladagen 2019. 

”Impact Investing” så skapas en värld optimerad både för planeten och människorna! - Tove Larsson, Head of Investment Norrsken Foundation

Dagens kanske mest uppskattade presentation hölls av Tove Larsson, investeringschef på Norrsken Foundation. Norrsken Foundation är en stiftelse som fokuserar dels på finansiell avkastning i deras investeringar men framför allt hur dessa investeringar har en positiv påverkan på vår planet, så kallad – Impact Investing.

Som en introduktion till sin presentation redogjorde Tove Larsson att det kommer att krävas investeringar inom ”Impact Investing” motsvarande 7000-8000 miljarder USD för om vi ska klara att uppnå FN:s agenda för 2030, de 17 UNPRI-målen. För närvarande motsvarar dessa investeringar lite drygt 500 miljarder USD, alltså cirka 6 procent av kravet. Behovet av mer investeringar inom detta område är alltså enormt.

Tove Larsson presenterade konkreta investeringsexempel på hur vi kan skapa en värld som är optimerad för både människor och vår planet. Tove Larssons och Norrsken Foundations budskap är att hållbarhet och finansiell avkastning går att kombinera och det går hand i hand. Vilket de kan bevisa och bekräfta genom den starka avkastning som deras portfölj har genererat samtidigt som företagen de investerar i arbetar med att skapa en hållbar värld.

En ännu snabbare framtid med 5G - Lars Klasson, Programdirektör Telia

5G är benämningen på kommande protokoll för telekommunikation. 5G kommer både att vara snabbare men också mer tillgängligt och stabilt än nuvarande 4G. Telias programdirektör för 5G, Lars Klasson, berättade om hur 5G kommer att förbättra möjligheterna att robotisera industrin, förbättra och säkra vår kommunikation samt inte minst, förstärka möjligheterna för det som kallas ”Internet of things”. Vi kommer att leva i en framtid där smarta prylar, fordon, städer och samhällsfunktioner blir vardag.

”Är Sverige ett nytt Japan?” - Mattias Sundling, Senior strateg Danske Bank

Mattias Sundling, senior strateg Danske Bank, summerade sin syn på börsens utsikter och risken för att Sverige ska hamna i ett liknande scenario som Japan. Japans BNP har legat på samma nivåer under de sista cirka 30 åren. Låg tillväxt, låga räntor. Den stora frågan är om Sverige kommer att hamna i samma situation?

Nej, säger Mattias Sundling.

Det är snarare övriga Europa som löper den största risken att hamna i ett ”Japan-scenario”. De svenska räntorna ser ut att, under överskådlig tid, ligga på låga nivåer men Sverige har trots allt ganska få likheter med Japan. Risken att Sverige hamnar i ett ”Japan-scenario” är låg även om vi geografiskt tillhör Europa. Avseende den svenska börsen så är den, på grund av just de låga räntorna, något övervärderad enligt Mattias Sundling.

 

”Så bygger professionella investerare moderna portföljer” - Magnus Dahlquist, professor på Handelshögskolan i Stockholm

Magnus redogjorde med stöd av teoretiska grunder hur professionella investerare idag bygger moderna portföljer. Magnus Dahlquist gick igenom några exempel med de större universiteten i USA, som förvaltar kapital långsiktigt med krav på såväl avkastning som god riskhantering.

Långsiktiga avkastningskrav i en miljö med låga räntor och låg förväntad aktieavkastning ställer höga krav på allokering mellan fler tillgångsklasser än aktier och obligationer.

Magnus teorier och tankar bygger i korthet på fyra möjliga lösningar för investerare:

  1. Acceptera den lägre förväntade avkastningen – gör ingenting
  2.    Öka andelen aktier i portföljen – den redan dominerade risken ökar
  3.    Addera illikvida tillgångar – är risken med illikviditet värd meravkastningen?
  4.     Addera alternativa tillgångar, såsom hedgefonder – förbättrar den riskjusterade avkastningen över tid och möjliggör avkastning utanför de traditionella tillgångsklasserna aktier och obligationer

Kommer stora köpcentrum och gallerior att överleva? - Lars Åke Tollmark, VD Norden Unibail Rodamco Westfield (URW)

En stor fråga många ställer sig är om gallerior och köpcentrum har någon framtid överhuvudtaget. URW skapades genom Unibail Rodamco köp av Westfield och blev genom sammanslagningen världens största ägare av premium gallerior. URW är i Sverige kanske mest kända som ägarna bakom bland annat Mall of Scandinavia (numera Westfield Mall of Scandinavia) och Täby Centrum. Lars Åke Tollmark presenterade URWs analys av framtidens marknad för köpcentrum och gallerior.  

Enligt Lars Åke Tollmark så finns det tveklöst en framtid för gallerior och köpcentrum men att det kommer att ställas ännu högre krav på helhetsupplevelsen och den geografiska placeringen. Faktorer som är nycklar till framgång är och kommer i ännu högre utsträckning att vara snabb utveckling, nyheter och nytänkande hyresgäster. Ett exempel är Tesla som säljs framgångsrikt i deras gallerior.

Konkurrensen från e-handeln är ett av de största hoten mot mindre butiker och gallerior i mindre attraktiva områden. Men URW är övertygade om att kombinationen av attraktiva lägen och upplevelser skapar mer affärer i deras butiker och gallerior.

URW menar att rätt utnyttjat så är en effektiv multikanalsstrategi oslagbar. Det märks tydligt för de företag som har både har butiker i attraktiva köpcentrum/gallerior och arbetar med e-handel. Framgång för hyresgäster möjliggör för URW att få högre hyresintäkter samtidigt som värdena på deras attraktiva gallerior ökar.

1 procent av all plast i havet ligger på ytan och 99 procent på botten! - Magnus Wikström, Executive Vice President Innovation BillerudKorsnäs

Visste ni att 1 procent av all plast i havet finns vid ytan och 99 procent på botten? 

Magnus Wikström, Executive Vice President Innovation, beskrev innovationskraften inom BillerudKorsnäs för att ta fram mer hållbara förpackningar och andra lösningar som ersättning till plastprodukter som till exempel plastflaskor, sugrör, fiskelinor och andra förpackningar.

Detta är sådant som efterfrågas allt mer tack vare lagar och regleringar, men också för att vi konsumenter ställer allt högre krav på hållbara lösningar. BillerudKorsnäs är en av de aktörer som innovativt söker och utvecklar detta. 

Har vi sett ”Peak-kontor” och står vi inför en ”björnmarknad” på den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige? - Arvid Lindqvist Head of Research Catella Corporate Finance

Arvid Lindqvist  inledde med ge en bakgrund avseende den svenska fastighetsmarknaden. Antalet transaktioner på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden har, jämfört med föregående år, minskat. Dock är genomsnittsstorleken på transaktionerna större. Det görs alltså färre men större affärer.

Den svenska BNP-tillväxten har de senaste två åren påverkats i hög grad negativt, som följd minskade investeringarna i nyproduktion av bostäder. Detta samtidigt som e-handeln växer kraftigt och slår igenom inom allt fler varugrupper vilket är en utmaning för handelsfastigheter. Det märks tydligt i minskningen av antalet fastighetstransaktioner sedan 2016 inom segmentet handelsfastigheter.

Fler indikationer på att marknaden håller på att bromsa in är att utvecklingen av kontorshyror inom CBD-områdena (Central Business District) har bromsat in. Det finns en överhängande risk för att vi får en ”björnmarknad” för fastighetsbolagen de kommande två åren avslutade Arvid Lindqvist.

Varmt välkommen till Catelladagen 2020!

Vi har redan påbörjat planeringen av Catelladagen 2020 för att den ska bli lika fullmatad och nyttig som årets dag. Stort tack till alla som var på plats och varmt välkomna nästa år.

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Peter Elmhorn

Head of Sales
Direkt: +46 8 614 25 06

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.