Skip to content Go to main navigation Go to language selector
20 mars 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Förvaltaren har ordet: Kan man investera i aktier när magkänslan indikerar osäkerhet?

Jag fick en fråga på en investerarträff häromveckan. "Hur ska man göra när magkänslan säger att börsen inte orkar stiga längre men räntan på kontot fortfarande är noll?" Jag tror att vi är många som känner igen oss i velandet. Den stora bakomliggande frågan handlar om vad vi tror om konjunkturen. Har vi bara pausat lite eller är vi på väg ner och i så fall hur brant är fallet? Vändningarna i konjunkturen är kluriga. Sällan kommer de när man tror, än mer sällan är de lugna och sansade eftersom marknaden konstant överreagerar. Både Brexit och handelskrig lurar dessutom bakom husknuten vilket spär på osäkerheten. Trots detta har börsåret börjat exceptionellt starkt och det är det svårt att hitta goda alternativ till aktier när räntan är på bottennivåer. Så vad kan man hålla sig till om man har den där magkänslan som frågeställaren på seminariet hade?

Om vi får en allmän börsnedgång dras naturligtvis merparten av företag med ner i fallet. Vi tror dock att investeringar i bolag som gynnas av långsiktiga och hållbara trender som över tid kan leverera lönsam tillväxt mer eller mindre oberoende av konjunkturen kan klara sig bättre. Den globala omställningen till en mer hållbar värld kommer över tid att generera tydliga vinnare (och förlorare) och det går fortfarande att hitta bolag som underskattas av marknaden. Det finns många exempel på hållbara trender; förnyelsebar energi, energieffektivitet, hållbar produktion och säkra leverantörskedjor med flera. Jag tänkte här ägna lite tid åt plast, förändringar i vår syn på plast och vilka möjligheter det öppnar upp för bolag och för oss som investerare.

Strukturella trender som urbanisering, befolkningsökning och ett ändrat beteende kring mat och konsumtion har ökat vår användning av engångsprodukter. Majoriteten av dessa är producerade av plast, exempelvis sugrör, tops, fimpar, matbehållare, påsar. Trots att produkten endast ska användas en gång använder man ofta ett material som inte bryts ner på hundratals år. Att dessutom en stor andel av alla engångsprodukter hamnar i haven är förödande för både miljö och matförsörjning. Domedagsprofeterna talar om risken för att vi snart har mer plast i haven än fisk. Att utvecklingen är ohållbar har blivit allt mer uppenbart.

Det tar tid att ändra folks inställning och konsumtionsmönster, framförallt när det gäller så vardagliga produkter, men nu verkar vi närma oss en så kallad tipping point i synen på plaster. Såväl befolkningen som ledande befattningshavare och det internationella samfundet reagerar och agerar. Vi ser allt fler regleringar och initiativ för att minska plastanvändningen överlag, i syfte att återvinna och samla in större andel av den plast som produceras. Innovativa alternativ till plastprodukter i form av fiberbaserade material kan vinna mark. Det finns många exempel. Indien, Kina, Frankrike och England har initiativ på plats för att helt fasa ut engångsplaster kommande år. Städer som New York, Hamburg och Seattle har infört förbud och EU har också lagt fram ett lagförslag om återvinning och återanvändning av plast. Vi ser en tydlig ökningstakt av planerade nya pant- och återvinningssystem i kölvattnet av detta. Att stå på rätt sidan om den trenden kommer bli avgörande för en lång rad bolag och sektorer. Det kan innebära stora möjligheter för företag som redan idag har ett alternativ, omställningar för dem som inte har det och tappade marknadsandelar för dem som inte anpassar sitt erbjudande.

Vi tror att trenden också är underskattad. Dels för att marknaden aldrig fullt ut orkar prisa in långa trender och dels för att den regulatoriska spelplanen inte är uppritad helt än men tillväxten finns där för bolag som levererar en lösning på problemet. Så vilka bolag kan man hitta på det här temat? Rent tematiskt gynnas såklart pantbolaget Tomra, men även förpackningsbolagen Billerud och Huhtamäki som producera ersättare till plastprodukter, samt Valmet som levererar maskinerna. En annan kategori vinnare är skogsbolagen som äger råvaran i form av skog och som levererar pappersmassa och massaved, exempelvis SCA, Holmen och StoraEnso

Som aktiva förvaltare försöker vi skapa värde till våra andelsägare i alla marknadslägen. Genom att lägga till en pusselbit om hållbarhet i vår traditionella omvärldsanalys är förhoppningen att det ökar vår träffsäkerhet i bolagsbedömningen. Det är så hållbarhet får plats i investeringsprocessen på Catella. Är det oro på börsen tror vi på en investeringar i lönsamma bolag uppbackade av en strukturell trend. Det ger en bättre förutsättning att klara sig igenom även lite skakigare perioder.

Hur vi investerar hållbart

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare / Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 76

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.