Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2 oktober 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Hallå där Mattias Nilsson, ny förvaltare på Catella Fonder!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Mattias Nilsson är ny som förvaltare på Catella. Men han är inte ny i branschen och med sin gedigna erfarenhet är han ett mycket bra tillskott till Catella Fonders förvaltarteam. Vi passade på att intervjua honom om hans bakgrund, syn på hedgefondsförvaltning och den kommande rapportperioden.

Mattias, varför valde du att komma till Catella?

Efter att ha varit verksam i finansbranschen i över 20 år, varav knappt 15 år inom hedgefondförvaltning. Via fonden Futuris var jag delaktig i att leverera en genomsnittlig, årlig avkastning om 12,6% under 14 år och 11 månader plus att vi under de första tio åren inte hade ett enda år med negativ avkastning - trots it-krasch och finanskris. Jag vet vilka prövningar denna typ av arbete med fokus på absolut avkastning innebär.

För att överhuvudtaget ha en chans att leverera ett gott resultat över en längre tidsperiod så är det en förutsättning att man får jobba med kolleger som är kompetenta och som man respekterar, att det finns en gedigen infrastruktur på plats, samt inte minst en hygglig mängd av själva råvaran i vår industri – kapital att förvalta! Catella är i mina ögon en av ytterst få aktörer i Norden som bockar av samtliga punkter på denna lista och därför känner jag mig väldigt tillfreds med att numera utgöra en i teamet på Catella.

Vad är det som lockar med just hedgefondförvaltning?

Jo, genom ett medvetet och begränsat risktagande så bör en hedgefond klara sig bättre än marknaden när börsen går dåligt men går samtidigt ofta lite sämre än marknaden när riskviljan är på topp och börsen går riktigt starkt.

Eftersom aktiemarknaden tenderar att gå upp fler år än den går ned så blir en naturlig konsekvens att investerare tenderar till att underskatta alternativt bortse från risken för stora värdefall (”ingen vet ju när börsen faller så varför ska vi positionera oss för det?”) och därmed blir rörelserna ofta stora när de väl kommer. 10 procents avkastning per år under sju år följt av ett år med -50 procent innebär att man är tillbaka på utgångsläget.

Åtta år med 4 procents årlig avkastning leder istället till en total ökning på nästan 40 procent! I fallet Futuris blev utvecklingen ännu mer extrem då aktiemarknaden tio år efter fondens lansering stod på exakt samma ställe som vid starten samtidigt som fonden ökat i värde fem gånger. Under åtminstone sju av dessa tio år fick vi ständigt höra hur värdelöst det var med hedgefondförvaltning (”man vet ju ändå inte när det smäller”)…

Hur ser du på de olika investeringstrender som kommer och går?

Jag har hittills under min karriär bevittnat hur olika investeringsstrategier kommit och gått likt modetrender och drar ett par slutsatser av detta.

För det första. Det uppstår alltid möjligheter i en föränderlig miljö.

För det andra. Jag tror att det stora skiftet som skett mot passiva strategier i förlängningen kommer att erbjuda ännu större möjligheter till god avkastning för oss aktiva placerare – till syvende och sist är det ju trots allt bolagens långsiktiga vinstutveckling som avgör ett bolags värde. Där hävdar jag att vi, till skillnad från datorstyrda beslutsmodeller, i många fall är bättre lämpade att bedöma detta.

Däremot krävs det en ständig anpassning till nya förutsättningar för att lyckas slå mynt av dessa felprissättningar. Oavsett om det gäller datorers eller centralbankers inverkan på finansmarknadernas utveckling.

Vad ser du som grundreceptet till en framgångsrik förvaltning?

Jag lever efter följande enkla devis; genom att investera i rimligt värderade bolag med goda, långsiktiga tillväxtförutsättningar som dessutom har en hög avkastning på kapital uppnås en fantastisk ränta-på-ränta-effekt över tid.

Kan du kombinera det med att sälja aktier som är högt värderade och där bolagen antingen är verksamma inom en industri med ofördelaktiga utsikter eller kanske till och med i någon grad vilselett aktiemarknaden gällande kvaliteten i de redovisade vinsterna. Då har du tämligen goda förutsättningar att skapa en god, riskjusterad avkastning genom hedgefondförvaltning; utan att vara beroende av marknadens utveckling.

Hur ser du på den framtida marknadsutvecklingen i allmänhet och den kommande rapportperioden i synnerhet?

Jag tror att den annalkande rapportperioden har alla förutsättningar till att bli ovanligt spännande. Världsekonomin står verkligen och väger mellan att glida in i en lågkonjunktur/recession eller bara genomlida en odramatisk inbromsning för att sedan ta fart igen. I sådana här lägen brukar det uppstå mängder av tillfällen och scenarier som t ex

-          Bra bolagsmodeller får tillfälle att visa att de lyckas stå emot osäkra omvärldsfaktorer trots investerarnas tvivel.

-          Populära bolag med högvärderade aktier kanske misslyckas med att infria de höga förväntningar de gett i en period av allmän uppgång

-          Utdömda affärsmodeller visar sig måhända inte alls vara så katastrofala som befarat

Oavsett utfall så är det vårt jobb som förvaltare att utnyttja möjligheterna till andelsägarnas bästa! 

Catella Hedgefond

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Mattias Nilsson

Mattias Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 04

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.