Skip to content Go to main navigation Go to language selector
5 november 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

En hållbar småbolagsfond kräver äkta stockpicking!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Med knappt ett par månader kvar har 2019 hittills varit ett riktigt starkt börsår. Stockholmsbörsens breda index OMXSPI är upp runt 25 procent sedan årsskiftet, och bland det som briljerat extra mycket finns börsens många småbolag. 

Hur arbetar Catellas Småbolagsfond för att välja ut sina bolag, hur ser en välkomponerad portfölj och, inte minst, vilka sektorer och bolag är extra heta nu och inför 2020?

Skog, väl vald hälsovård och teknik, samt en riktigt bra företagsledning och pålitliga ägare – så kan man kort sammanfatta önskelistan för Småbolagsfondens förvaltare Martin Nilsson och Henrik Holmer.

 

En svårighet med småbolag som är svår att komma runt är det faktum att aktierna ofta kan vara svårhandlade. Likviditeten är ofta mindre god och vid plötsliga händelser kan det dessutom bli extra trångt in eller ut genom dörren. Detta måste förvaltarna givetvis ta hänsyn till när de sätter samman portföljen – allt kan inte utgöras av riktigt små bolag utan en del innehav i några större, mer likvida bolag behövs också.

Catellas Småbolagsfond har interna limiter för hur pass likvid portföljen måste vara vid varje tillfälle och storleken på de enskilda positionerna avgörs dels av förvaltarnas övertygelse i det enskilda fallet, dels av aktiens likviditet.

"Det är en av de första punkterna när vi tittar på ett nytt case. likviditeten: kan vi bygga upp en position i rimlig storlek?", säger Martin Nilsson.

Samtidigt vill man som småbolagsförvaltare givetvis inte vara utan de tillväxtmöjligheter som ofta kan finnas i de små bolagen. För att få ihop en fungerande mix har fonden enligt Henrik Holmer lite fler positioner av mindre storlek, men i dessa fall gäller kanske också högre avkastningskrav än i vanliga fall. Att småaktierna ska ha en teoretisk potential att öka sitt värde kanske tre, fyra eller fem gånger över tid.

För att fonden ska få investera i ett bolag får det inte vara större än 1 procent av Stockholmsbörsens totala marknadsvärde, vilket i dagsläget motsvarar ungefär 55 miljarder kronor. Om det utgör taket, så finns det å andra sidan rejält spelrum nedåt, menar Henrik Holmer.

"Vi går även ned i storlek, ned till bolag på en halv miljard kronor kan vi definitivt ha", säger han.

Fondens jämförelseindex är Carnegies small cap-index, där det görs förändringar två gånger om året. Likväl som bolag kan växa ur indexet storleksmässigt kan de förstås, om kursen backar, krympa tillbaka in i indexet. Ett exempel på detta är specialläkemedelsbolaget Sobi.

"Det var en raket utan dess like, som gick från ett småbolag till ett large cap-bolag och därmed försvann ut ur vårt univers. Sedan har de haft en tuff tid och kommit ned, och in i indexet igen", säger Martin Nilsson.

Vad gäller innehavsspridningen är den enligt Henrik Holmer "ganska stor", just nu innehåller fonden cirka 90 bolag och har 7,5 miljarder kronor under förvaltning. Fondens sex största innehav står i dagsläget för ungefär 24 procent av fonden, medan många andra innehav är betydligt mycket mindre. För att hantera riskerna med de riktigt små bolagen, till exempel inom hälsovård och medicinteknik där det finns många spännande bolag med stora framtidsförhoppningar, tillämpar förvaltarna ett slags "portfölj i portfölj"-tänkande, det ett stort antal småbolag finns inkluderade fast med små positioner. Det görs för att lämna utrymme för att vissa av bolagen, naturligt sett, inte kommer att lyckas.

Bland de som faktiskt har visat färska framgångstecken nämner Martin Nilsson Bioarctic, som nyligen kom med en mycket positiv nyhet. Från att ha varit ett litet innehav med låg likviditet small det plötsligt till.

"På två-tre dagar går den upp nästan 70 procent och då väger den ju plötsligt betydligt mer i fonden. För vår del ser vi i det bolaget större uppsida, det är ett bolag som organiskt kan växa in och förhoppningen är att det i framtiden ska bli ett större bolag", säger Martin Nilsson.

Generellt är fonden i sin investeringsprocess försiktig till bolag som kan definieras som förhoppningsbolag. Men en relativt stor andel av småbolagsuniverset är faktiskt bioteknikrelaterad – och mycket populär, då Sverige visat sig duktigt på att få fram nya bolag inom sektorn.

En stor del av förvaltarnas jobb är att följa börsernas dagliga flöden, eftersom det för småbolagen kan vara extra viktigt att ha koll på när det rör på sig. Det kan innebära en sällsynt chans att, till exempel, komma in i en aktie man länge varit intresserad av.

"När man vill köpa vissa småbolag kanske det inte går, och då måste man ta möjligheten när den kommer. Då blir block väldigt viktigt: säljare och köpare gör upp ett block och handlar. Det är en betydligt viktigare del i småbolagsuniverset än bland storbolag", säger Martin Nilsson.

Förutom bioteknik tror många utomstående att ny teknik utgör en stor del av småbolagsaktierna på marknaden. Men så är det inte riktigt. Teknik står för ungefär 4 procent av index, medan många tror att sektorn är klart större än så.

"Vi har ett flertal teknikbolag, till exempel Mycronic som har varit ett innehav en längre tid, med fantastisk avkastning och är ett fantastiskt bolag överhuvudtaget", säger Martin Nilsson om företaget, känt för sin tillverkning av ytterst avancerade maskritare som används inom halvledarindustrin och bildskärmsindustrin.

Mycronic bytte nyligen vd, från Lena Olving som gick i pension till Anders Lindqvist. Aktien har samtidigt under perioder varit en av de flitigast blankade på Stockholmsbörsen, då flera amerikanska hedgefonder spekulerat i en vändning nedåt för det svenska bolaget. Så här långt har dock hedgefondernas strategi i många fall blivit väldigt kostsam, konstaterar Martin Nilsson.

"De har haft helt fel vilket kostat dem enorma pengar. Och inte nog med att de har legat fel, det har också kostat att låna aktierna. En av de första hedgefonderna som gick in och blankade på 50 kronor stängde ut sig på 115, vilket gav dem en negativ avkastning på enorma tal", säger Martin Nilsson.

Felet blankarna har gjort är sannolikt, enligt Martin Nilsson, att de räknat med att bolaget ska vara ett klassiskt fall av boom-bust, där bolaget bygger upp en orderbok, levererar för att sedan se försäljningen försvinna.

"Då förstår man inte riktigt affärsmodellen, där bolaget sprider orderna under en mycket längre tid vilket också får ned volatiliteten", säger Martin Nilsson, som också lyfter fram en mindre känd del av Mycronic. Divisionen Assembly solutions, som har byggts upp under en period av flera år och visat upp negativ avkastning. Nu är dock lönsamheten i divisionen på väg upp och Mycronics mål är att Assembly solutions ska nå en rörelsemarginal över 10 procent. "Dit är man på väg", konstaterar Martin Nilsson.

Skogen har varit en annan, mycket lyckosam, del av småbolagsfonden under en tid. I denna sektor finns även fondens enskilt största innehav, SCA, men även Holmen är ett relativt stort innehav. Skogen har utgjort ungefär 10 procent av fonden, enligt förvaltarna, och bidragande till framgångarna har varit de stora uppvärderingar som gjorts av skogsinnehav på senare tid. Både SCA och Holmen har värderat upp skogen till i nivå med bolagens nuvarande marknadsvärden. I Holmens fall får man då dessutom "på köpet" en förpackningsrörelse i Iggesund och 21 vattenkraftverk, plus att bolaget nu har ett återköpsprogram på 10 procent av utestående aktier. Sedan i augusti har Holmen stigit nästan 50 procent.

Ser man i stället på SCA har bolaget indikerat ett värde på skogen om 63-67 miljarder kronor, medan bolagets nuvarande marknadsvärde ligger i samma härad.
På senare tid har fonden, liksom övriga delar av Catella Fonder, ökat sitt fokus på hållbarhet. Även här är skogsinnehaven ett bra exempel, då skogen binder mängder av koldioxid och därmed fungerar som motvikt till utsläppen från andra håll. Men fonden arbetar även med hållbarhet på flera andra sätt, berättar Henrik Holmer.

"Till att börja med har vi en exkludering: vi investerar helt enkelt inte i vissa bolag inom kontroversiella sektorer eller i produkter som vi inte anser vara hållbara", säger han.
Bland de branscher som väljs bort på detta sätt finns förutom vapen, tobak, alkohol och spelbolag även bolag som är aktiva inom fossila bränslen.

"En annan del är att vi inkluderar bolag med affärsmodeller som drivs av hållbarhetsfrågor, vilket ger potential på längre sikt och minskar risker. Sedan har vi en aspekt med hållbarhets- eller så kallad ESG-scoring: det finns oberoende analysfirmor som ger bolagen en rating utifrån hur bra de är på hållbarhetsfrågor. Här har de mindre bolagen ofta en lägre scoring just för att de är små och inte har resurser. Här kan ju vi faktiskt hjälpa till och vara bollplank – om vi ser att ett mindre bolag har en dålig score, handlar det ofta om att det saknas viss dokumentation så att man ganska enkelt kan få upp sin rating", säger Henrik Holmer.

Som ett av sina favoritbolag lyfter Henrik Holmer fram relativt okända medicinteknikbolaget Xvivo Perfusion, som utvecklar system och lösningar som säljs vid organtransplantationer – främst för lungor, men även för hjärtan. Faktum är nämligen att en mycket stor del av alla organ som doneras aldrig kommer till användning – för att de inte hinner levereras i tid, eller bedöms hålla för låg kvalitet. I exempelvis USA används bara en femtedel av alla donerade organ, medan resten slängs.

Här har Xvivo en lösning som gör att fler organ kan komma till användning, genom förvaring, förbättring och förlängd livslängd på organen. Företaget är marknadsledande på området och har en stark tillväxt.

"Xvivo har sedan de noterades 2013 vuxit i snitt per år med 22 procent. I senaste kvartalet växte man 33 procent, man tjänar pengar och en majoritet av försäljningen är återkommande intäkter med höga bruttomarginaler", säger Henrik Holmer.

Aktien har enligt honom varit en av fondens bättre positioner under året. Numera handlas den till omkring 25 gånger vinsten, "men med tanke på hur snabbt de växer in i sin värdering tycker vi i det här fallet att det är motiverat", tillägger Henrik Holmer.

Några andra av fondens favoritaktier är Fortnox, Bygghemma och Nordic Waterproofing.
Fortnox levererar affärssystem framför allt till småbolag och entreprenörer. Aktien har gått som en raket och har stigit över 160 procent i år. Frågan är då förstås om det har blivit dags att kliva av?

"Vi ligger kvar. Det är ett bolag med en hög multipel men som också växer – vinsten växer 60-70 procent. Vad jag tror folk underskattar med Fortnox är det faktum att det är ett plattformsbolag, som adderar tjänster inom försäkring, finans och betaltjänster. Jag såg i går på Linkedin att de fått in den 300.000:e kunden, och det är främst små och medelstora företag där de underlättar redovisningen. Det är kärnan. Och ett management som bygger på med nya produkter och tjänster", säger Martin Nilsson.

Vad gäller Bygghemma har aktien klättrat runt 50 procent sedan nyår men bolaget är trots det lite missförstått, tycker Henrik Holmer.

"Det är många investerare som inte vill ta i något som har ordet "bygg" i sig, och man vill heller inte ha retailexponering. Det kan jag förstå, men det finns helt andra drivkrafter i bolaget", säger han och fortsätter:

"Bygghemma är den ledande återförsäljaren inom bygg- och heminredningsprodukter till konsumenter i Norden. Försäljningen sker online och man har väldigt många starka varumärken. Det viktigaste i det caset är Bygghemmas dominerande ställning som ger dem skalfördelar och gör att de alltid kan garantera lägre priser än konkurrenterna", säger han vidare.

En fördel är att marknaden för bygg och heminredning drivs av den pågående övergången från fysisk handel till online, där branschen ligger långt efter många andra – segmentet har en onlineandel på bara 8 procent, att jämföra med 19 procent för till exempel vitvaror och 27 procent för hemelektronik.

Ett relativt stort innehav i fonden är Nordic Waterproofing, som tillverkar takpapp. Även om det kan låta lite tråkigt är det ett bolag som växer 16 procent, varav 12 procents organisk tillväxt. Köparen betalar en p/e-multipel på strax över 10 gånger och får en direktavkastning på 5 procent. Denna aktie har fonden haft ända sedan noteringen, då förvaltarna uppskattar företagets ledning där vd:n är en av huvudägarna och bolaget dessutom har en väldigt stark marknadsställning.

När det kommer till huvudfrågan, att avgöra vad man ska investera i, finns enligt de båda förvaltarna en rad grundfrågor att ta ställning till. Bolaget ska vara verksamt i en bransch med en underliggande tillväxt. Sedan ska bolaget ha en stark marknadsposition – antingen genom organisk tillväxt eller genom förvärv. Därutöver finns en rad faktorer att titta på

"Vi utvärderar i väldigt stor grad företagsledningarna och huvudintressenterna – vem äger företaget, vilka finns i ledningen och har de samma intressen som vi? Har de skapat värde över tiden?", säger Martin Nilsson och tillägger att man gärna tar rygg på en dokumenterat duktig ägare.

"Om man ser på innehav vi haft är det vissa namn som kommer upp frekvent. Ett exempel är Latour, där vi har haft ganska många innehav över tid: Troax, Sweco, Alimak – de är ett exempel på en jättebra huvudägare", konstaterar han.

Så vad säger förvaltarna om tredje kvartalets rapportsäsong, som i det stora hela nu är över? Bättre än väntat, är deras omdöme.

"För oss har säsongen varit väldigt bra, det har varit stolpe in för de flesta innehaven och så är det absolut inte alltid. Många starka rapporter, som alltid med vissa besvikelser, men generellt sett tror jag rapportsäsongen varit bättre än väntat", säger Martin Nilsson.

Förvaltarna är dessutom fortsatt förvissade om att småbolag kommer att fortsätta gå bättre än storbolagen – generellt sett.

"Om man tittar på värdering handlas småbolag nu i nivå med storbolag och medelstora bolag, sett till p/e-tal tolv månader framåt ligger de på 15-16. Men om man ser på förväntad vinsttillväxt för småbolag så är den mer än dubbelt så hög, om man jämför med stora och medelstora bolag", säger Henrik Holmer.

Lyssna på podden med samma tema

Catella Småbolagsfonden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

 

Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64
Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager
Direkt: +46 8 614 25 51

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.