Skip to content Go to main navigation Go to language selector
17 januari 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Information om förändrat förvaltningsansvar

Catella har under de senaste åren successivt utvecklat sin förvaltning med ökat fokus på en hållbar förvaltning och absolutavkastande strategier. Utvecklingen i fonderna under 2018 blev inte vad vi hade tänkt oss och vi är inte nöjda, framförallt inte avseende Catella Nordic Long Short Equity. Vi genomför därför ett antal förändringar och omfördelar resurserna inom förvaltningsteamet.

 

Catella Nordic Long/Short Equity

Martin Nilsson och Ola Mårtensson lämnar över sitt förvaltningsansvar i Catella Nordic Long/Short Equity till teamet bakom Catella Hedgefond; Thomas Elofsson, Stefan Wigstrand, Anders Wennberg och Martin Jonsson.

Catella Hedgefond

Fonden kommer även fortsättningsvis förvaltas av Thomas Elofsson, Stefan Wigstrand, Martin Jonsson och Anders Wennberg.

Martin Nilsson kommer däremot enbart fokusera på Long Only förvaltning i Catella Småbolagsfond och lämnar därmed över sitt förvaltningsmandat i Catella Hedgefond till övriga i hedgeteamet.

Ola Mårtensson kommer att fokusera på förvaltningen av Catella Balanserad och ICA-fonderna.

Fondernas målavkastning och riskprofil är oförändrade. Ambitionsnivån inom Catellas hedgeförvaltning är att arbeta med en diversifierad positionstagning, låg korrelation mot den underliggande marknaden och att säkerställa en god flexibilitet genom investeringar i tillgångar med god likviditet.

Teamet kommer intensifiera arbetet med att:
- Öka bruttoexponeringen
- Öka sektordiversifieringen
- Begränsa korrelationen mot underliggande marknad

 

För ytterligare information kontakta gärna oss på sales:

Carl Berg, e-post eller telefon 0706-34 20 43
Fabian Briem, e-post eller telefon 0730-43 10 28
Peter Elmhorn, e-post eller telefon 0722-45 71 88
Mikael Wickbom, e-post eller telefon 0708-97 14 12

 

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.