Skip to content Go to main navigation Go to language selector
5 februari 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Marknadsutsikter 2019

Börsen har inlett starkt 2019 efter ett dystert slut på fjolåret, men i stora delar av världen finns tecken på sämre tillväxt. Frågan är om detta är ett tillfälligt hack, orsakat av lageruppbyggnad, eller om en längre nedgång är på väg.

Tre av Catellas fondförvaltare samlades för att sia om det nya året. Ett par av deras prognoser är att centralbankerna kommer att vänta med höjningar, eller rentav sänka styrräntorna, och att värdeaktier är mer köpvärda än tillväxtaktierna i dagsläget.

Under fjärde kvartalet 2018 skakades världens börser om rejält, samtidigt som amerikanska Federal Reserve gick vidare med sin räntehöjningsplan. Januari månad har däremot varit desto ljusare på marknaderna, sedan Fed svängt om och blivit mer duvaktig.

Bakgrunden är den långa och sega återhämtning som präglat världsekonomin efter finanskrisen 2008-2009, där börserna under samma tid gått starkt med hjälp av penningpolitiska stimulanser.

Enligt Anders Wennberg, en av förvaltarna i Catellas hedgeteam, präglades 2018 av att Fed fortsatte höja räntorna och strama åt likviditeten genom att sälja tillbaka statsobligationer och dra in pengar från marknaden. Sådant agerande brukar leda till att svaga aktörer drabbas av problem, resonerar han.

"Vi har sett det i Argentina och Turkiet, inom shale gas, Norwegian som gör nyemission - de får problem med likviditeten. Det drabbar svenska bostadspriser, nyintroducerade aktier och så vidare. Medan de starka marknaderna, framför allt USA, och starka sektorer som tech och IT, har fortsatt upp", säger han.

Under fjolårets sista kvartal kom ytterligare orosfaktorer i form av tecken på avmattning i flera ekonomier, inte minst i Kina. Från en situation med en synkroniserad uppgång i världsekonomin har läget förbytts i en synkroniserad nedgång.

"Det har definitivt vänt. Drivet av högre räntor, avmattad ekonomi i Kina och i emerging markets, och oro inför handelskriget", säger Anders Wennberg och tillägger att Feds mjukare hållning sedan årsskiftet har lugnat marknaderna en hel del. Enligt honom är det dock för tidigt att utesluta att förändringarna kan vara starten för en större inbromsning.

"Vi kan ha viss ekonomisk tillväxt även framöver men ändå inte få någon vinsttillväxt i bolagen. Vi ser att löneinflationen kommer upp, främst i USA. Trumps handelskrig och importtullar påverkar inflationen och inputkostnaderna för företagen. Det finns risk att det blir marginalpress framöver för många bolag", säger Anders Wennberg.

Enligt Thomas Elofsson, som är en av förvaltarna av Catellas räntefonder, tyder det mest nu på att nästa ränteförändring från Federal Reserve sannolikt inte blir en höjning, utan en sänkning. På centralbankens program står fortfarande höjningar, men det kan snabbt komma att ändra sig.

"Jag tror att de är färdiga för den här gången. Inflationen är inget stort problem och Kina är betydligt svagare än man förväntat sig. Sedan är osäkerheten som störst innan vi vet vad det blir för tullar. Men min gissning är att nästa rörelse blir en sänkning, någonstans under andra halvåret", säger han.

En bidragande faktor till börsoron under slutet av förra året var uppgången för den amerikanska långräntan, där tioårsräntan nådde 3 procent och kunde börja ses som ett alternativ till aktieplaceringar. Martin Nilsson, som förvaltar Catellas småbolagsfond, ser en tydlig koppling mellan börsutvecklingen och räntan.

"Självklart spelade räntan in i den börsoro som uppstod. En annan viktig sak var investerarnas positionering. När vi gick in i den ganska kraftiga sättningen i oktober-november var folk ganska optimistiska, och under oktober var det många investerare som lade på mer risk. I slutet av året handlade det mer om att ta ned riskerna generellt sett", säger han.

I USA råder numera i princip full sysselsättning, vilket har lett till att tecken syns på löneinflation inte minst inom låglönegrupper. Även i Kina råder löneinflation, vilket gör det svårare att importera deflation därifrån i form av billiga produkter. Osäkerheten om vart den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina ska ta vägen innebär att man framöver måste hålla koll på vilka bolag som har sina kostnader under kontroll, och vilka som riskerar att drabbas av lägre lönsamhet på grund av detta.

"2019 och 2020 kommer att bli år då det är väldigt viktigt att hålla koll på vilka bolag som har kostnadsproblem och vilka som kan föra vidare kostnaderna till kund. Och vilka bolag som kanske har en bra kostnadsutveckling, tack vare att de använder en råvara som faller i pris", säger Anders Wennberg.

För Europa och Sverige är frågan om centralbankerna ska våga sig på att höja styrräntorna, utöver den höjning Riksbanken nyligen genomfört. Thomas Elofsson tror att tåget har gått för centralbankerna för den här gången.

"Jag vet inte om jag tror på att ECB kommer att höja i år, de är lite sent ute. Vid senaste mötet i förra veckan signalerade de snarare att det kommer mer stimulanser. Min gissning är att de försöker skjuta på den höjning som de kommunicerat ska ske till hösten. Riksbanken vill nog gärna höja en gång till så man hamnar på noll, men det blir tufft om Fed kanske är närmare en sänkning än en höjning och ECB skjuter höjningen framåt. Att vi skulle höja i Sverige isolerat tror jag blir svårt", säger han.

Att stimulera tillväxten är en svår utmaning för centralbankerna framöver, tror Thomas Elofsson. Skulderna har blivit högre än någonsin tidigare och världsekonomin kan beskrivas som en slav under stimulanserna. Varje hack i tillväxtkurvan skapar nervositet: hur mycket kan man stimulera utifrån nuvarande läge?

En riktigt bra börsutveckling kan behöva ytterligare stimulanser, enligt Thomas Elofsson, och den som har störst utsikter att kunna leverera sådana är för närvarande Federal Reserve. Anders Wennberg påpekar att en svagare börs inte nödvändigtvis behöver hänga samman med en sämre utveckling för ekonomin i stort.

"Arbetsmarknaden och sysselsättningen kan hållas bra uppe och vi får eventuellt skattesänkningar med den nya regeringen i Sverige. Börsen har gått väldigt starkt efter finanskrisen 2008-2009 utan att det varit särskilt bra tryck i ekonomin. Nu kan börsen stå och stampa ett antal år, utan att det behöver bli dålig ekonomi för det", säger han.

Stimulanserna från världens centralbanker under åren efter finanskrisen har inneburit att marknaderna närapå har badat i likviditet. Det har varit för mycket av det goda anser Anders Wennberg, som pekar på att likviditeten bland annat lett till alltför stora investeringar av tveksamt värde. Ett bolag som Facebook har 20 miljarder dollar i årlig investeringsbudget, och enorma pengar läggs på datacenter och olika molnlagringslösningar.

För svensk del har stimulanserna bidragit till en svagare svensk krona, men värdet av detta är enligt Martin Nilsson begränsat för de flesta av de riktigt stora börsbolagen med verksamheter över hela världen. Däremot kan det ha varit gynnsamt för medelstora företag, som exporterar och kanske har en enda fabrik, belägen i Sverige.

Inför framtiden tror förvaltarna att det är dags för de så kallade värdeaktierna att gå bättre än tillväxtaktierna. Värderingsskillnaden mellan dessa två kategorier har ökat under många år då tillväxtaktierna gått betydligt bättre, men nu kan det vara dags för värderingsgapet att börja krympa.

"Vi tror att den kanske kommer att gå ned och köper hellre värde än tillväxt. Man kan notera att vissa bolag som anses vara tillväxtbolag, som det amerikanska bolaget Nvidia en tillverkare av grafikkortprocessorer, vinstvarnade i går. De varett fantastiskt tillväxtbolag tills för bara några månader sedan, nu verkar de få en omsättning i fjärde kvartalet som är ned nästan 25 procent. Statusen av att vara ett tillväxtbolag kan förändras och sådana aktier faller mer än 50 procent ganska snabbt", säger Anders Wennberg.

Martin Nilsson lyfter fram svenska SSAB som ett bra exempel på en värdeaktie. Bolaget handlas till låga multiplar och den senaste rapporten, som var något sämre än förväntat, innebar inte något kurstapp.

"Rapporten var 4-5 procent sämre än marknadens förväntningar. Samtidigt guidade man för ett ganska positivt första kvartal och det räckte för att lyfta aktien 5 procent. Vissa aktier har blivit så billiga att bara de visar någorlunda positiv utsikt och har en värdering som inte är ansträngd, så går aktierna upp. Men är du värderad som en tillväxtaktie och tillväxten saktar in, då straffas du stenhårt", säger han.

Enligt Anders Wennberg ligger fokus i den pågående rapportperioden på bolagens utsikter framåt, mot det andra halvåret och in i 2020. Preferensen för värdeaktier innebär att förvaltarna gärna även väljer bolag med goda utdelningar, men enligt Anders Wennberg är det skillnad mellan olika policies för utdelning. Bolag som H&M, som delar ut mer än årets vinst, ses inte med samma välvilja som de bolag där utdelningarna är välfinansierade av vinster och kassaflöden.
Bland sektorerna på börsen väljer Martin Nilsson att lyfta fram skogen, där bolagen enligt honom är attraktivt värderade i dag efter att ha handlats ned rejält under den gångna hösten.

"Det är en sektor jag tror stenhårt på i ett längre perspektiv, där man ställer om från plast till mer hållbara alternativ. Det är positivt för skogsägare och bolag som förädlar råvaran. Aktierna har diskonterat en betydligt sämre marknad. Stora Enso handlas till ett p/e-tal runt 10-11 med direktavkastning på 5 procent. I småbolagsfonden har vi köpt mycket SCA, som vi tycker är attraktivt värderat", säger han.

Anders Wennberg pekar på Essity, som tillverkar bland annat servetter, blöjor och bindor. Bolaget hade ett jobbigt 2018, framför allt på grund av högre massapriser. Sedan dess har massapriserna gått ned samtidigt som bolaget börjat få igenom vissa prishöjningar.

"De borde kunna få 20 procents vinsttillväxt 2019", säger han.

Även sakförsäkringar bör enligt honom kunna gå starkt 2019, efter ett tufft 2018 då stora mängder snö under våren innebar ovanliga många bilkrockar. Skogsbränderna under sommaren bidrog ytterligare till dåliga resultat 2018.

"Sakförsäkringsbolagen har på grund av det fått igenom prishöjningar på 3, 4 eller 5 procent, ibland ännu mer. Det tar tid innan det slår igenom men det kommer att rulla igenom under 2019 och 2020. Blir det inte en massa snö kommer vinsterna att utvecklas positivt de kommande åren", säger Anders Wennberg.

Ett annat glädjande innehav för förvaltarna på senaste tiden har varit onlinehandlaren Boozt, som gladde marknaden med starka siffror för december och belönades med en rejäl kursuppgång.

Råvaror är en mycket konjunkturkänslig sektor och vad gäller metaller är utvecklingen dessutom extremt beroende av Kina, som står för över hälften av konsumtionen av vissa råvaror globalt. Här är gruvbolaget Lundin Mining en favorit för Martin Nilsson.

"Jag gillar Lundin Mining, som har ett marknadsvärde på ungefär 3 miljarder dollar och strax under 1 miljard i nettokassa – alltså en enorm kassa i förhållande till bolagsvärdet. Multiplarna på det bolaget blir attraktiva och är historiskt låga. Det är ett klassiskt värdebolag", säger han.

Vad gäller shipping understryker Anders Wennberg att det egentligen handlar om flera vitt skilda sektorer, där torrlast haft det tufft på senare tid. Catella Fonder äger däremot aktier i bolaget Flex LNG, som transporterar naturgas. Även där har utvecklingen gått nedåt på sistone, men det beror enligt Anders Wennberg mycket på den ovanligt kalla vintern i Nordamerika, som lett till att man där vill behålla naturgasen för eget bruk. Omslag till mildare väder bör innebära en förbättring, liksom den strukturella faktor som finns i Kinas behov av omställning från kol till naturgas i syfte att förbättra miljön och luftkvaliteten i landet.

För verkstadssektorn, som inte minst i Sverige är stor och delvis dominerande på börsen, har rapportperioden hittills inneburit positiva siffror från Sandvik och Atlas Copco. En inbromsning syns dock på vissa håll och Atlas guidade i sin rapport för en något sämre efterfrågan under det första kvartalet.

Fastigheter kan vara lockande som en sektor att luta sig emot när det svajar på börsen, men enligt Anders Wennberg kan det vara en riskfylld strategi.

"Om ekonomin på allvar bromsar in i Sverige kommer även vakanserna att komma upp. Om likviditeten blir lite sämre blir det inte bara svårare för fastighetsbolagen att låna, med högre kreditspreadar som resultat, det blir också svårare för startups att få finansiering och om de drar ned sin tillväxt kommer det att behövas mindre kontorsyta. Samtidigt är det mycket projekt som färdigställs i Stockholm de kommande åren, så jag känner inte att det är rätt ställe att gömma sig i", säger han.

Ett bättre val för den försiktige kan möjligen vårdbolagen vara, med stabila vinster och stadigt växande behov att fylla.

"Vårdbolagen behåller vi. Vi tror att det är en strukturell trend. Det är väldigt stabila bolag med stabil intjäning och det kommer fortsatt att uppskattas av marknaden", säger Anders Wennberg.

Till sist, den oundvikliga frågan. Hur kommer börsen att gå i år?

Anders Wennberg: Vi får mäta från den här punkten, eftersom det redan gått upp en årsavkastning. Men jag undrar om det inte slutar ned. Det kommer att bli ett stökigt år och marknaderna kanske är lite för optimistiska.

Martin Nilsson: Jag säger att börsen slutar upp 5-10 procent för helåret.

Och räntan?

Thomas Elofsson: Tioårsräntan kommer att vara något högre. Jag tror inte på höjningar från ECB eller Riksbanken, och på en sänkning från Fed.

Lyssna på podden här.

Prenumerera på våra nyhetsbrev.  

Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64
Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager
Direkt: +46 8 614 25 51

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.