Skip to content Go to main navigation Go to language selector
10 maj 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

På besök i Garpenberg

I Hedemora kommun ligger gruvan Garpenberg. Gruvområdet är det äldsta i Sverige som fortfarande är i drift. I Garpenbergområdet började malm brytas redan på 1200-talet och under 1300-talet anlitades tyska bergsmän för att förbättra och effektivisera brytningsmetoderna. Ortsbefolkningen kallade tyskarna för "garpar", vilket senare gav orten Garpenberg sitt namn.

Tillsammans med andra investerare besöker jag denna gruva, som är en av världens modernaste. Efter att ha fått en presentation av gruvan och säkerhetsgenomgång av områdeschefen Jenny Gotthardsson, så tar jag på mig säkerhetsutrustningen och åker ner på 1 045 meters djup. Hastigheten på hissen är cirka 7 meter/sekund. Väl nere hämtas vi upp av en rad bilar som kör oss genom gruvgångarna till kontrollrummet. Temperaturen nere i gruvan är något högre än vanlig rumstemperatur. Det luktar ammoniak, vilket är ett resultat av de två sprängningarna som görs varje dag, klockan 04.00 samt klockan 16.00. Efter respektive sprängning vädras gruvan ut i cirka 2 timmar. I kontrollrummet får vi träffa två team, ett som sköter borrningen och ett som sköter lastningen av malmen. Denna verksamhet är helt automatiserad.

Bild 1: Nere på 1045 meters djup. Malm som är på väg upp till jordytan.

Boliden har ägt Garpenberggruvan sedan 1957. Under 1990-talet hängde gruvans fortsatta överlevnad på en skör tråd. Anledningen var att låga metallpriser resulterade i mycket svaga resultat. Den stora vändningen kom vid sekelskiftet då inte mindre än fyra nya fyndigheter upptäcktes. Det största Lappberget, är näst störst i Bolidens historia, efter Aitik.

När Boliden tog över gruvan producerades cirka 300 000 ton malm per år. Sedan dess har produktionen som ett resultat av flera investeringsprogram stigit kraftigt till 2,6 miljoner ton malm. Målet för Boliden är att produktionen i Garpenberg ska uppgå till över 3,0 miljoner ton år 2020. Ur malmen som bryts idag utvinns zink, bly, koppar, silver och guld. Garpenberg gruvan står idag för cirka 1procent av världens produktion av zink och silver.

Säkerheten är det viktigaste för bolaget. Investeringen i gruvan har också inneburit att Boliden investerat i automatiserade tekniklösningar, vilket resulterat i att Garpenberg blivit mer driftsäker, miljövänlig och kostnadseffektiv. Gruvexpansionen har också resulterat i att arbetstillfällen har säkrats under lång tid framöver, vilket självklart gynnar lokalsamhället. Boliden fortsätter att arbeta för att utveckla automatiseringsarbetet i sina gruvor. Detta utvecklingsarbete sker tillsammans med en rad partners som ABB, Epiroc, Ericsson, Sandvik och Volvo.

Vi har en positiv syn på Boliden som investering. Anledningen till detta är att vi är positiva till metaller. Detta då efterfrågan stiger samtidigt som det inte investeras tillräckligt i ny kapacitet och metallhalterna i världens gruvor minskar över tid. Detta innebär att det måste brytas mer malm för att få ut samma mängd metall. Boliden är ett kvalitetsbolag inom gruvsektorn, ett exempel på detta är att bolaget ligger i framkant gällande hållbarhetsarbetet, inte minst tack vare automatisering och den energieffektivisering det inneburit Boliden är attraktivt värderat, har en mycket stark balansräkning, samt har en väldiversifierad gruv- och metallexponering som vi uppskattar.

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.