Skip to content Go to main navigation Go to language selector
5 april 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Podcast: E-handel: Snabbt, billigt/dyrt, hållbart?

Trenden mot e-handel ökar. Det ställer nya krav på befintliga aktörer och öppnar möjligheter för nya. Vilka är vinnarna och vad innebär butiksdöden för fastighetsägarna och sysselsättning inom tjänstesektorn?

Vi vill belysa möjligheterna och riskerna med ökad e-handel; allt från logistik, miljöaspekten och marginalmöjligheter. Niklas Ekman, retail analytiker Carnegie, ger oss en helhetsbild av mönster och värderingar i marknaden. Sandra Gadd, Business Developement Director Boozt, guidar oss mer specifikt inom konfektionsindustrin. Förvaltare Anders Wennberg, Catella Fonder, ger sin syn på vad som triggar investering och risker i marknaden. Catellas livepodd leds som vanligt av Mikael Wickbom.

 

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Podcast E-handel 3 april

Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager
Direkt: +46 8 614 25 51

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.