Skip to content Go to main navigation Go to language selector
6 maj 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Podcast: Makro styr börsen

Det som fortfarande styr börsen är makroekonomin och likt drogberoende kämpar stater fortfarande av skuldfinansiering samtidigt som tillväxten avtar.

Den stora frågan är också vart den globala konjunkturen är på väg? Tillväxten i världshandeln har varit relativt svag under 2018 och de handelskonflikter som pågår adderar osäkerhet inför framtiden. Förhandlingarna mellan USA och Kina har ännu inte sett en lösning och risken för upptrappning är inte undanröjt.

EU bidrar också med en del osäkerhet, inte minst brexit. Om Storbritannien skulle lämna unionen utan ett nytt avtal kan detta få kännbara konsekvenser för svensk ekonomi eftersom Storbritannien är en viktig handelspartner.

Dessa makrofaktorer diskuterar förvaltningschef Thomas Elofsson under podcasten med Mikael Wickbom. Utöver detta berörs bland annat FED, arbetslösheten och inflationstakten.

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Podcast Makro styr börsen 3 maj

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager
Direkt: +46 8 614 25 51

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.