Skip to content Go to main navigation Go to language selector
3 april 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Podcast: Placerapodden - hel & ren på börsen

Denna vecka besöker förvaltare av Anna Strömberg och Martin Nilsson Placerapodden. Martin och Anna berätta om sina respektive fonder och ger sin syn på börsen. Dessutom berättar Anna och Martin om flera av sina nuvarande investeringsteman.

Bland aktier som nämns i podden är Tomra, Valmet, Novozymes, Thule och Troax.

Ungefärliga tidskoder för podden:

00.42 Anna och Martins syn på börsutveckling under det senaste halvåret.
04.33 Om Anna och Martins bakgrund.
07.45 Om Catella fonder.
14.00 Fonden Catella Småbolag.
17.50 Fonden Catella Sverige Aktiv Hållbarhet.
24.00 Om varför hållbarhet börjar få en direkt effekt på aktieplaceringar. Här diskuteras bl.a. Tomra.
32.15 Om synen på bankerna med anledning av misstankar om penningtvätt. Här nämns bl.a. Danske Bank och Swedbank.
36.20 Anna och Martin beskriver deras investeringsstrategi. Här nämns bl.a. Electrolux & Autoliv.
42.25 Hållbara investeringar. Här diskuteras Tomra mer ingående. Dessutom nämns bl.a. BillerudKorsnäs, Valmet & Andritz.
50.10 Investeringstema "Brist på tillväxt." Här nämns bl.a. Thule, Novo Nordisk och AstraZeneca.
53.24 Investeringstema "Låg ränta for longer." Här nämns bl.a. fastighetssektorn (Nyfosa, Kungsleden och Fabege).
55.30 Investeringstema "Hållbar produktion." Här nämns bl.a. Valmet, Novozymes och Troax.
59.00 Största innehaven i respektive fond.

 

CATELLA SMÅBOLAGSFOND

CATELLA SVERIGE AKTIV HÅLLBARHET

Placerapodden 2 april

Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare / Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 76
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.