Skip to content Go to main navigation Go to language selector
25 augusti 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Podcast: Placerapodden - Ingen ragnarök på börsen i höst

Denna vecka gästar Catella Fonders aktieförvaltare Martin Nilsson Placerapodden för att diskutera förutsättningarna inför börshösten. Bland de sektorer som diskuteras är banker, verkstad, skog och fastigheter.

Bland aktier som nämns i podden är Nobia, ICA, HM, Eriksson och Troax.

Ungefärliga tidskoder för podden:

01:28 - Vad har hänt, rapportperiodens resultat

04:30 - Stora kursrörelser, marknaden präglas av psykologi. Förvånande solid rapportsäsong. Exempel: Nobia

09:28 - Kommentar kring ICAs rapport

17:20 - Diskussion kring de makroekonomiska åtgärder som europas regeringar kan använda när räntesänkningar inte fungerar.

20:00 - Småbolag. Trots avtagande tillväxt hörs inga domedagsprofetior. Exempel: Troax

21:20 - Inverterade yieldkurvan - Är det verkligen annorlunda nu? 

27:20 - Är oron för bankerna och finanssegmentet överdriven?

30:28 - Dags att som investerare söka aktiv förvaltning. Marknadsläget borde innebära en renässans för hedgefonder

31:00 - Kommenterar Fastighetssektorn

36:40 - Skogen - en defensiv tillgång. Är det en trend med institutionella pengar som flödar in i skogen?

42:35 - Avslutning, så ska du förhålla dig till börsen framåt!

CATELLA SMÅBOLAGSFOND

CATELLA HEDGEFOND

Placerapodden: 23 augusti Ingen ragnarök på börsen i höst

Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.