Skip to content Go to main navigation Go to language selector
24 september 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Podcast: Kan räntehedge skapa avkastning i minusmiljö?

Efter ett ordentligt fall efter sommaren ligger Sverige nu på minusräntor. En svensk tioårig statsobligation är på minus 0,2 procent medan tioåringen i USA sjunkit till 1,7 procent, från att ha varit uppe på drygt 3 procent.

I Sverige har Riksbankschefen Stefan Ingves kämpat för att få upp inflationen, som är omkring 1,5 procent. Det betyder att en "parkeringsplacering" som ska vara riktigt säker genererar en negativ avkastning på omkring minus 1,7 procent, med hänsyn till inflationen.

Vad kan man egentligen göra i en sådan marknad? Det ägnar ränteförvaltarna av Catella Hedgefond och Credit Opportunity, Stefan Wigstrand och Thomas Elofsson, sina dagar åt att avgöra. Hör våra förvaltare diskutera frågan med Mikael Wickbom.

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Podcast: Kan räntehedge skapa avkastning i minusmiljö?

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58
Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager
Direkt: +46 8 614 25 51

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.