Skip to content Go to main navigation Go to language selector
4 juni 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Podcast: Skogen det nya gröna guldet!

Plast i haven är ett uppmärksammat globalt problem. Många efterfrågar en allt mer fossilfri värld och kapitalförvaltning. Få har dock svaren på hur det skall åstadkommas. Inom skogsindustrin sker en enorm utveckling, lite i det fördolda, och här finner du mängder av nya innovativa lösningar på en stor mängd av dagens klimatrelaterade problem. Är skogen det nya gröna guldet, där du bara måste vara investerad?

I Catellas podcast deltog ett flertal experter inom området. Mikael Hannus Vice President Group R&D Innovation på Stora Enso, Mikael Jåfs analytiker skogssektorn Kepler Cheuvreux och förvaltare Martin Nilsson från Catella tillsammans med Mikael Wickbom från Catella som analyserar framtida möjligheter och investeringar.

Podcast: Är skogen det nya gröna guldet 4 juni

Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager
Direkt: +46 8 614 25 51

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.