Skip to content Go to main navigation Go to language selector
20 augusti 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Podcast: Utsikter Hösten 2019

Alla tecken tyder på att världens ekonomi är på väg mot sämre tider. Gäller detta även börserna? Kan man få en lågkonjunktur när det råder minusränta och fullsysselsättning? Vad behövs för att vi ska se en vändning? Detta diskuteras i den senaste podden. 

Höstens stora fråga: Åt vilket håll kommer börserna att utvecklas? Osäkerheten är stor och börserna balanserar mellan lågkonjunktur och börsrally. Det finns många orosmoln men även en hel del positiva ljusglimtar. Vad är det som kommer att avgöra börsutvecklingen.

Dessa makrofaktorer diskuterar förvaltningschef Thomas Elofsson och förvaltarna Anders Wennberg och Martin Jonsson under podcasten med Mikael Wickbom.

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Podcast: Utsikter Hösten 2019

Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager
Direkt: +46 8 614 25 51

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.