Skip to content Go to main navigation Go to language selector
10 juni 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Smart och Hållbart Beta vs. gratis index

För er som gillar fonder finns det en mycket intressant skrift om fondmarknadens utveckling från 1979 fram till idag (du hittar den på fondbolagen.se). Eftersom jag själv är en av de som arbetat med fonder från tidigt 80-tal, så blir den extra intressant. Trenden är, och har länge varit, tydlig - En stor del av vårt sparande sker idag via fonder. En annan trend som vuxit sig allt starkare de senaste åren är att investera i billiga indexprodukter. Idag har fondbolagen ett nettoutflöde från aktivt förvaltade aktiefonder, men ett starkt flöde in i indexprodukter. Den främsta anledningen till detta är förstås att kostnaderna är lägre i en indexfond jämfört med en aktiv Sverigefond. Vad som dock inte nämns i någon större utsträckning är vikten av att välja rätt index som passar dig eller kunden bäst. Vi anser att det är en central fråga vid sidan av avgifterna.

Vilket index fonden följer!

Catella Sverige Index bytte namn till Catella Sverige Hållbart Beta under hösten 2018 och fonden har sedan dess exkluderat de bolag som inte uppfyller våra hållbarhetskrav. Fonden följer det breda indexet SIXRX. Detta index innehåller idag cirka 330 bolag på den svenska börsen som vi har till uppgift att följa med så lågt tracking error som möjligt. Detta breda index innehåller såväl stora som små bolag på Stockholmsbörsen. Att indexet innehåller mindre bolag anser vi är viktigt för att skapa god långsiktig avkastning. I samband med att fonden blev en hållbar indexnära fond screenar vi bort totalt 19 bolag inom tobaksproduktion, kommersiell spelverksamhet, pornografi, kolproduktion, vapen, samt produktion av fossila bränslen. Tracking error kommer att ligga strax över 0,5 procent, när vi har screenat bort dessa bolag från SIXRX.

De vanligaste indexfonderna som investerar i svenska aktier följer;
OMXS30 (ink utd) Innehåller de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen
(Bland annat hittar du här ett antal avgiftsfria indexfonder)
OMXSB (ink utd) Innehåller 93 största bolagen på Stockholmsbörsen
(Flera storbankers indexfonder ingår här)
SIXRX (ink utd) Innehåller de 330 största bolagen på Stockholmsbörsen
(här hittar du bland annat Catella Sverige Hållbart Beta som indexnära fond, med hållbarhetskriterier enligt ovan)

 

Vår övertygelse är att du ska ha ett inslag av mindre bolag i dina investeringar i svenska aktier, därav vårt val av SIXRX, som innehåller 330 bolag. Avkastning över tid är det viktigaste, inte alltid om det är gratis eller ej. Nedan jämför vi vår indexnära fond, med de olika index som används av stora indexfonder;

Utveckling i procent (tom 2019-06-01)5 år10 årAvgift
Catella Sverige Hållbart Beta (efter avgift) 46,3 219,5 0,6% per år
OMXSB (ink utd) 41,7 206,7 Tillkommer
OMXS30 (ink utd) 29,7 179,1 Tillkommer

 

Hur fonden arbetar med hållbarhet.

I samtliga Catellas fonder har vi förtydligat och förbättrat processen kring hållbarhetsarbetet och vi har idag en exkluderingsgräns för samtliga fonder och arbetar med bolagspåverkan för alla våra innehav. Mer specifikt för Catella Sverige Hållbart Beta screenar vi i dagsläget bort totalt 19 bolag inom tobaksproduktion, kommersiell spelverksamhet, pornografi, kolproduktion, vapen samt produktion av fossila bränslen.

Därmed kan vi inte, enligt gällande regelverk, behålla Index i namnet. Utan det är snarare ett smart och hållbart beta, som med ett lågt tracking error ska följa SIXRX så långt som möjligt. Till ett kostnadseffektivt pris.

Catella Sverige Hållbart Beta är därmed en av de mest konkurrenskraftiga och hållbara fonderna för dig som söker ett index och/eller indexnära alternativ till din Sverigeinvestering. Och vem gör inte det?

 

Catella Sverige Hållbart Beta

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Peter Elmhorn

Head of Sales
Direkt: +46 8 614 25 06

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.