Skip to content Go to main navigation Go to language selector
13 mars 2019, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Stockpicking och resultat

Efter ett mörkt slut på 2018 har det nya börsåret inletts mycket starkt. Amerikanska Federal Reserve har intagit en mjukare hållning samtidigt som positiva signaler kommer från handelssamtalen mellan USA och Kina. Den gångna rapportsäsongen var ungefär som väntat - frånvaron av negativa nyheter och ett uttalande från FED räckte för att lyfta aktiemarknaden, anser Catellas aktiefondförvaltare.

Den avslutade rapportsäsongen, för bolagens fjärde kvartal, får godkänt av förvaltarna Martin Nilsson och Henrik Gripenvik, som förvaltar Catella Småbolagsfond respektive Catella Sverige Aktiv Hållbarhet. Det kan dock noteras att det var det första kvartalet av sex som inte nådde upp till marknadens förväntningar vad gäller resultaten, även om försäljningen på samlad nivå var bättre.

Sektorer som rapporterade starkt var industri och dagligvaror, medan sällanköpsvaror var svagare. Inte minst hade bilrelaterade bolag det tufft. Enligt Henrik Gripenvik har en avmattning på bilmarknaden funnits i korten en längre tid, och att den tycks komma nu är därför ingen överraskning.

"Det som var mest positivt den här rapportsäsongen var nästan avsaknaden av ytterligare dåliga nyheter. Det var bil och Kina som var svagt, vilket vi visste", säger Henrik Gripenvik.

Den dominerande sektorn på Stockholmsbörsen är industri, där bland annat de klassiska verkstadsbolagen ingår. Sandviks rapport var enligt Henrik Gripenvik mycket i linje med förväntningarna, och de svaga inslagen som till exempel Kina var kända på förhand.

"På den positiva sidan hade de lite bättre marginalutveckling. Man levererade bra siffror, medan marknaden förväntat sig att det var här man skulle få en tidig cyklisk exponering som skulle göra ont. Och det gjorde det inte", säger han.

Sandviks gruvdel beskriver han som ganska stark, och den följer dessutom lite av en egen cykel där mycket finns kvar att göra när tidigare såld utrustning ska bytas ut.

Det finns inte så mycket skuld i Sandvik, är det företagsköp att vänta?

"Det har de utlovat, tyvärr blir det kanske lite dyrt. De gör en framstöt inom mjukvarurelaterade bolag för att stärka sin exponering inom det kortcykliska inom vändskären, och det är alltid bolag med höga prislappar och inte så mycket försäljning. Men de har guidat för det och folk är införstådda med att det är något de behöver göra", säger Henrik Gripenvik.

I industrisektorn i övrigt lyfter han fram Electrolux och Husqvarna, som var stora förlorare på råvaruuppgången 2018 men som nu börjar få igenom prishöjningar.

Uppvärmningsbolaget Nibe, som till sin storlek än så länge platsar i småbolagsfonden, kom också med en fullt godkänd rapport. Bolaget avgav dessutom en ny målsättning om att försäljningen ska öka till 40 miljarder kronor inom fyra till sju år, vilket motsvarar en årlig tillväxt på cirka 10 procent. Enligt Martin Nilsson, som har Nibe i portföljen, innebär det att bolaget sannolikt behöver genomföra förvärv.

"Det som är lite synd ur ett småbolagsperpektiv är att Nibe börjar bli så stort att bolaget vid nästa indexförändring i sommar riskerar att vara för stort och därmed går ut ur vårt univers", säger Martin Nilsson.

Andra mindre bolag inom sektorn som är värda att ha ögonen på är enligt Martin Nilsson Hexpol, Lindab och Indutrade. Lindab redovisade en ökning av den operativa vinsten med 45 procent, och även Indutrades rapport var klart bättre än väntat vilken fick aktien att stiga.

Mer bekymmersamt har det på senare tid varit för fastigheter och byggbolag. Vad gäller bostäder och bostadsbyggande beskriver Martin Nilsson den tidigare affärsmodellen som bruten: konsumenterna vill inte längre stoppa in pengar innan bygget är klart, vilket väcker frågan om vem som ska stå för kapitalet.

Sett till de stora byggbolagen kom både Skanska och NCC med svaga rapporter, där utdelningarna sänktes vilket fick aktierna att falla kraftigt. JM:s rapport var mer i linje med förväntningarna, medan de små företagen hade det tuffare.

Vad gäller bostadsutvecklarna har den senaste tiden varit stentuff, och många av bolagen är dessutom högt skuldsatta. Detta kan öppna för starkare bolag, till exempel JM, att komma över tomter och andra tillgångar till attraktiva priser, men generellt anser förvaltarna att nyproduktionen kommer att förbli under press.

"Överutbudet måste bort, genom incitament som till exempel hyresfritt och prissänkningar. Det är en smärtsam period", konstaterar Martin Nilsson.

Kommer det någon punkt i år då det är vettigt att plocka upp något av de här bolagen?

"Kanske, så länge man gör det i kvalitetsbolagen. Bolag som JM, som egentligen inte har någon skuld och en väldigt stark bank av tomter samt en stark norsk huvudägare som ligger och köper aktier, är väl ett intressant alternativ i så fall", säger Martin Nilsson.

Fastighetsbolagen har gått starkt i början av året och mycket kapital har allokerats till dem. Inom småbolagsindex utgör fastigheter en stor del av kakan, över 20 procent, även om de flesta förvaltare är underviktade sektorn. Bolagens rapporter beskriver Martin Nilsson som tudelade, där Balder och Hufvudstaden var besvikelser medan Klövern och Kungsleden var starka.

Ett av börsens sorgebarn på senare år har varit klädjätten H&M, och rapporten för fjärde kvartalet innebar ingen uppenbar vändning enligt Henrik Gripenvik.

"Resultatmässigt var det tyvärr ett lågvattenmärke. Framför allt var det återigen logistikkostnader och höga reanivåer som drog ned, trots att reanivåerna faktiskt var lägre än förra året", säger han med tillägget att bolaget åtminstone tycktes ha fått bättre kontroll på sitt lager.

Desto bättre har vissa av onlinehandlarna inom klädbranschen gått. Catella Fonder har bland annat investerat i Boozt, som är en uppstickare inom varumärkeskläder över internet. Bolagets rapport var stark, liksom rapporten från det största europeiska bolaget på området: tyska Zalando.

"Online har kommit med positiva överraskningar medan den mer traditionella handeln haft det tuffare. Zalando var väldigt kortad in i rapporten och steg över 20 procent, då den kom in med bättre marginal, slog förväntningarna med 10 procent och hade bra framtidsutsikter. Boozt växte nästan 40 procent år över år med en marginal som var i linje med förväntningarna, och guidar för en försäljning som är strax under 30 procent högre för 2019", säger Martin Nilsson.

Den mest omskrivna sektorn hittills i år är utan tvekan bank, där allt fler hamnat i blåsväder relaterat till penningtvätt i Baltikum. Rapporterna för fjärde kvartalet var blandade, där Handelsbanken och DNB var lite bättre medan Swedbank och framför allt Nordea var svagare. Men frågan om penningtvätt hänger kvar över sektorn - frågan är hur länge?

Det fanns ju tidigare en sorts konsensus om att bank var bra att gå till, när räntorna skulle börja stiga och ge bättre marginaler. Törs man ligga där nu?

"Det kommer nog att ligga kvar som en våt filt över sektorn ett tag. Många hade exponering i Danske Bank, och när innehavet hamnade i utförsbacke hoppade många till kvalitet i Sverige och till Swedbank. Sedan blev det problem där och så gick det vidare", säger Henrik Gripenvik.

Martin Nilsson varnar för att tro att det som inträffat är en överreaktion, och att oron snart ska blåsa bort.

"Om det hela tiden kommer nya negativa nyheter är det ju ingen överreaktion, utan då fortsätter drevet. Det brukar fortsätta längre än man tror", säger han.

Inom IT-sektorn äger man Ericsson, som under fjolåret tyngdes av många extraordinära kostnader och allmänt höga kostnadsnivåer. Enligt Henrik Gripenvik tror många på marknaden att dessa problem kommer att kvarstå för Ericsson även under 2019, men så behöver det inte bli.

"Vi tror att det är felaktigt, och att det finns potential för Ericsson att slå estimaten", säger han.

Ett av Småbolagsfondens mer lyckade innehav är Mycronic, som länge varit hårt blankad av utländska hedgefonder. Detta har i sin tur varit högst lönsamt för Småbolagsfonden, som lånat ut aktier till blankarna till hög ränta.

"Hedgefonder har betalat nästan upp till 30 procent årsränta för att låna dem. Nu har de tyvärr börjat stänga sina positioner, men för fonden har det varit fantastiskt att både tjäna på uppgången och på utlåningen", säger Martin Nilsson.

På råvarusidan kom skogsbolagen generellt med något svagare rapporter för det fjärde kvartalet, tyngda av en hel del operativa problem vilket ofta är fallet under vinterhalvåret. Martin Nilsson pekar på att då aktiemarknaden fått klart för sig om bakgrunden till rapportsiffrorna, till exempel för SCA och SSAB, har aktierna kunnat hämta tillbaka initiala nedgångar.

Om man blickar framåt för året, i vilka sektorer ser det bäst och sämst ut?

"För verkstad ligger det i korten att bolagen i första och andra kvartalet ska börja gå in i negativ organisk tillväxt. Det är väl inte helt reflekterat i förväntningarna hos analytiker, men i marknaden har man tagit till sig det sedan ganska långt tillbaka", säger Henrik Gripenvik.

Enligt förvaltarna är det rimligt att räkna med något sämre rapportsiffror för det första och andra kvartalet i år. Om så trots allt inte skulle bli fallet, vore det en ordentligt positiv överraskning som skulle sätta rejält avtryck i kurserna.

Lyssna på podden med samma tema

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Henrik Gripenvik

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 56
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64
Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager
Direkt: +46 8 614 25 51

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.