Skip to content Go to main navigation Go to language selector
16 oktober 2020, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Anmäl dig till Catella Podcast: Möt kursvinnaren Tomra med sikte på framtidens hållbarhetsutmaningar!

Tomras vd Stefan Ranstrand gästar den 29:e oktober Catella Podcast. Förvaltare av Catella Småbolagsfond, Martin Nilsson kommer också medverka och ge sin syn på bolagsvärderingen.

Det finns prognoser om att vi blir cirka 10 miljarder människor på jorden till år 2050. Det ställer stora krav på vår resursförbrukning, till exempel beräknas det behövas 70 procent mer mat.

Catella Podcast har bjudit in vd Stefan Ranstrand från Tomra för att belysa problemställningar vi står inför. Lyssna in hur ett världsledande hållbarhetsbolag tacklar en del av problemen och hur de konverterar "waste to value". Tomras tillväxt är stark och börsvärderingen skjuter i höjden för det teknikbaserade hållbarhetscaset.

Podden leds av Mikael Wickbom som tillsammans med förvaltare Martin Nilsson kommer att belysa bolaget ur ett värderingsperspektiv.

Varmt välkommen,
Team Catella

 

Anmäl dig här

Catella Småbolagsfond

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager
Direkt: +46 8 614 25 51

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här