Skip to content Go to main navigation Go to language selector
9 mars 2020, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Börsvirus

I ett synnerligen skakigt marknadsläge och med stor oro bland investerarna har världens börser på sistone fallit brant.
Catella Fonder samlade Thomas Elofsson, från fondbolagets ränteförvaltning, och Anders Wennberg från aktiesidan för att försöka få klarhet om vilka scenarion som nu finns.

Sedan nyår har nyhetsrapporteringen till stor del handlat om det nya coronavirusets spridning i Kina och, så småningom, även till andra länder. Länge tycktes börserna ta händelseutvecklingen med ro, men när allt fler rapporter tydde på snabb spridning av viruset även utanför Kina ökade oron markant.

Under slutet av februari och inledningen av mars har nervositeten ökat kraftigt och redan kommer varningar från bolag om virusets effekter på intjäningen för årets första kvartal.

"Vi kommer att få väldigt stora effekter på resultaten i det första och andra kvartalet. Det är stora produktionsstörningar som många bolag drabbas av och det har varit väldigt begränsad försäljning i Kina under hela februari. Nu har coronaeffekten kommit till Europa också och det påverkar givetvis försäljningen, så det kommer att bli väldigt svagt i första och andra kvartalet", säger Anders Wennberg.

Det marknaden enligt Anders Wennberg måste fundera på, även om det ännu är svårt att ha en åsikt om, är om det blir en rejäl återhämtning under det andra halvåret och att en del av den förlorade försäljningen tas igen då. Kanske vill företagen bygga upp lite större lager för att ha lite buffert?

I detta scenario återhämtar sig börsen ganska kraftigt under andra halvåret, men det är ännu för tidigt att säga. Anders Wennberg understryker vikten av att inta ett helikopterperspektiv: värderingen av börsen var mycket hög när de nuvarande orosmolnen tillkom.

"Multiplarna var kanske inte de högsta någonsin men höga historiskt, och konjunkturen var inte jättestark med oro kring handelskrig och annat. Börsen var mogen för en nedgång ändå, så det är svårt att dela upp börsfallet i hur mycket som berodde på att börsen var övervärderad och hur mycket som är coronaoro", säger Anders Wennberg och tillägger att en tredje fråga är om börsen orkar se igenom coronaoron och i stället kan se fram emot det andra halvåret – och mot 2021.

Från inbjudan till den här podcasten fram till nu gick börsen ned ungefär 13 procent. Då kommer vi från en hög värdering men det har varit tudelat, inte alla aktier har varit högt värderade.

"Ja, och tudelningen har blivit ännu kraftigare den senaste veckan. Räntan har gått ned väldigt kraftigt och det har gynnat defensiva bolag och trygga aktier. Cykliska bolag har kommit ned mycket mer än en del defensiva bolag har gjort", säger Anders Wennberg.

Efter ett mycket svagt fjärde kvartal 2018 på börsen kom ett 2019 med uppgångar på i trakterna av 30 procent. För en nedgång till nivån från januari 2019 från dagens nivåer krävs ytterligare indextapp.

"Vi är tillbaka på nivåer som gällde tidig höst förra året. Så det finns ju fallhöjd absolut, om det här blir utdraget. Sedan är det nya utöver coronaviruset att räntan har kommit ned så fruktansvärt kraftigt. "TINA" som man talar om, "there is no alternative", har blivit ännu starkare: man får ingen avkastning på räntebärande papper. Hur ska det påverka multiplarna, inte minst för defensiva bolag?", frågar sig Anders Wennberg.

En del åtgärder har redan gjorts, bland annat har den amerikanska centralbanken genomfört en räntesänkning. Thomas Elofsson vill inte kalla Feds agerande desperat, men beskriver centralbanken som något av en slav under marknaden. Sänkningar mellan möten har visserligen gjorts tidigare, men det har då varit en betydligt sämre situation enligt Thomas Elofsson.

"Det är för snabbt att säga att kreditmarknaden fryser på någon vecka. När börsen går ned 15 procent från toppen och man gör en sådan här sänkning mitt emellan är det klart det känns märkligt", säger han.

Han tillägger dock att det som prissätts är att USA ska komma ned till en styrränta på 0,25 procent senare under det här året. Med det perspektivet kan man säga att det Fed gjorde nu bara var att delvis komma ikapp – de ligger fortfarande efter vad marknaden prissätter.

Även den långa räntan har trycks ned kraftigt och Thomas Elofsson tror att Fed kommer att sänka så mycket som marknaden tror. Men sedan börjar det bli slut på torrt krut.

"Då är det slut på ammunition i geväret och då blir det lite jobbigt. Att man arbetar med finanspolitik, sänker skatter eller gör andra lättnader för företag eller individer, ligger nog väldigt nära till hands om oron inte lägger sig", säger Thomas Elofsson.

Traditionellt när man gått in i sämre tider har det varit för att man höjt räntor, sedan har arbetslösheten börjat stiga. Men nu har vi en situation nära den lägsta arbetslösheten någonsin i den amerikanska marknaden.

"Man har hamnat i ett väldigt dåligt läge, tycker jag. I ett normalt läge hade man ju inte sänkt räntorna när arbetslösheten är såhär låg. Det är ganska lätt att sänka räntan, men väldigt svårt att höja den. Självklart är det så att om tillgångarna går ned blir det ett jättestort problem. Det fattar centralbankerna, det är därför de är så känsliga för börsen", säger Thomas Elofsson.

Enligt honom finns det två möjliga scenarion. Det ena är att länder stimulerar på grund av coronaviruset, som kanske inte alls blir så farligt som många tror. Då är det rimligt att tro att det blåser över och att börsen och fastighetspriser ska upp ännu mer.

"Om vi kommer in i en bättre ekonomi andra halvåret - dels normalisering, dels återhämtning och ta igen förlorad efterfrågan – då kan det bli en bra höst och en väldigt kraftig börsuppgång", säger Anders Wennberg.

Ett mer negativt scenario är att oron fortsätter och eskalerar, vilket nu känns mer sannolikt. Då kanske inte Kina är det stora problemet längre, utan de ställen som inte har bra utbyggd sjukvård.

Thomas Elofsson påpekar dock att det nog är "väldigt få" även i Europa och USA som är förberedda på att ta hand om en sådan sak som coronavirusutbrottet. Värderingarna på tillgångar är dessutom extra höga i västvärlden.

"Fallande tillgångspriser och konsumenter som drar öronen åt sig, kanske arbetslöshet. Då är vi i ett jättedåligt läge. Vi går in i det här med värderingar som i många fall aldrig varit så höga. Ska man vara riktigt dyster kan det bli hur dåligt som helst", säger Thomas Elofsson.

Vad gissar ni att man vidtar för åtgärder då?

"Det enklaste som jag tror ligger nära till hands är finanspolitiska åtgärder, men då ska man komma ihåg att utrymmet för det inte är så stort på många ställen. USA har redan ett stort budgetunderskott – hur mycket kan de ha? I Sverige har vi utrymme och i Tyskland finns det utrymme", säger Thomas Elofsson.

Om det positiva scenariot skulle slå in, hur snabbt får det genomslag på börsen? Mycket snabbt, tror Anders Wennberg.

Han anser att det bästa är att redan nu välja ut aktier som man vill ha oberoende av vad som händer framöver.

"Ett sådant som vi har i portföljen är Essity. Den är inte jättebilllig, p/e är 18-19, men den är billigare än många andra dagligvarubolagsaktier. Det är en avknoppning från SCA som gör allt från pappersnäsdukar till dambindor och blöjor – hygienprodukter. De kan få lite extra efterfrågan av den här situationen, plus att deras omkostnader troligen kommer att hålla sig låga tack vare det här", säger Anders Wennberg.

Han nämner även bolag som nyligen kommit med goda rapporter, som Millicom där tillväxten har accelererat och där det råder konsolidering i flera marknader. E-handeln marknadsandelar jämfört med fysisk handel tycks ha ökat som följd av coronavirussituationen, och där äger man Boozt.

"Vi är väldigt värderingsdrivna, men värderingen måste hängas upp på det faktum att estimat är osäkra liksom tillväxtutsikterna, och värderingen ska ses i relation till det", säger Anders Wennberg.

Under en längre period har dyra bolag blivit ännu dyrare på börsen, medan billiga blivit ännu billigare. I detta värderingsgap har Catella Fonders förvaltare ofta valt lite mer av de lägre värderade bolagen.

Har den bilden ändrats när det blivit oroligare på marknaden?

"Kortsiktigt har det inte varit så. De billigare bolagen gick bättre än de dyra under senhösten och januari, men nu har det kraftigt gått åt andra hållet. Det hänger ihop med att marknaden flyr in i de bolag som upplevs som trygga och har fungerat tidigare", säger Anders Wennberg.

Förvaltarna har dock inte ändrat något i sin grundprincip om att leta efter undervärderade bolag, enligt Anders Wennberg. Det som ändrats är förutsättningarna.

Bland de sektorer som på sistone haft det extra svårt finns reserelaterade branscher som hotell och flyg. Här har förvaltarna valt att sälja och hålla sig undan.

"Vi hade en liten position i Norwegian i januari, den sålde jag första dagen jag hörde talas om viruset och den har gått ned 60 procent sedan dess", säger Anders Wennberg.

Scandic Hotels är en annan plågad aktie, som gått ned i trakterna av 35 procent.

"Den var på listan över saker att titta på i januari, den var relativt billig och data inte minst från den finska marknaden kom in positivt i januari. Men vi köpte aldrig något och när coronaviruset bröt ut försvann den från skärmen", fortsätter Anders Wennberg.

Räntorna har fallit tillbaka till oerhört låga nivåer i Europa. Innan oron bröt ut rådde en marknad med väldigt tajta spreadar. Detta har dock ändrats, enligt Thomas Elofsson. Spreadarna har gått isär med ungefär 1 procent, sett till ett generiskt high yield-index, om än från en mycket låg nivå. Om händelseutvecklingen kring viruset blir negativ finns dock mer fallhöjd, enligt förvaltaren.

"High yield är ju typiskt sett antingen lite mer risiga affärer eller högt skuldsatta bolag, och att ha hög skuldsättning är en förhöjd risk. Å andra sidan, att räntorna är så otroligt låga sätter ett tryck nedåt på spreadar. Det som kan ske, och kommer att ske om det blir sämre ekonomi, är att det blir konkurser", säger Thomas Elofsson.

Han tillägger att de låga räntorna emellertid gör det lättare för bolagen att betala av på sina lån – den svåraste situationen är i stället högre räntor tillsammans med sämre kassaflöden.

Sedan i höstas har Catella Fonders ränteförvaltare valt att sälja ut många av de bolag som har fungerat lite sämre. I stället har man sökt efter mer stabila affärsmodeller, som telekom, matproduktion och liknande.

Tillbaka till aktiesidan. Är det indexinvesteringar som driver mycket av förstärkningen av multiplar i bolag?

"Ja, det som påverkat marknaderna mycket de senaste åren är indexflödena som står för kanske hälften av det kapital som kommer in. Det är blint kapital som påverkar värderingarna väldigt mycket. Vid något tillfälle kommer det att vara bra för de som tittar på värderingar, men det kan vara som att ställa sig i en flod", säger Thomas Elofsson.

Han fortsätter: "En annan trend under lång tid är fallande räntor och att titta på multiplar utan att se på alternativinvesteringar blir konstigt. Man kan motivera mycket högre multiplar idag eftersom räntorna är så mycket lägre. Men vid något tillfälle borde det lugna ned sig", säger han vidare.

Thomas Elofsson pekar också på en tredje trend som påverkar värderingar mycket: ESG, miljöproblematik och liknande där investerare anpassar sina portföljer och reglerare styr.

"De som tittar på olja har noterat att trots att oljepriset gick upp ganska mycket under förra året var investeringar i oljebolag en synnerligen dålig affär", säger Thomas Elofsson.

Lyssna på vår podcast med samma tema
Catella Hedgefond
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager
Direkt: +46 8 614 25 51

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här