Skip to content Go to main navigation Go to language selector
10 juni 2020, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Athanase köper majoriteten av Catella Fondförvaltning AB

Bäste kund,

Catella AB har fattat ett beslut om att sälja majoriteten av Catella Fondförvaltning AB till Athanase Industrial Partner. Catella AB och Athanase har samtidigt ingått ett strategiskt partnerskap där man via Catella Fondförvaltning avser fortsätta att utveckla och förbättra erbjudandet för att skapa ökat värde för dig som kund genom nya innovativa produkter, förbättrade processer och höjd kundupplevelse.

Athanase Industrial Partner är ett investmentbolag vars investeringsstrategi bygger på att skapa långsiktiga och hållbara värden i sina portföljbolag. Athanases förvaltade kapital kommer från större svenska institutioner såsom AP-fonder, pensionsfonder, försäkringsbolag och universitet. Det unika i Athanases affärsmodell baseras på att alla i teamet har egna operativa erfarenheter, djupa kunskaper om att driva bolag samt att de har arbetat tillsammans som investerare sedan 2006 i AB Custos, Investment AB Öresund och Creades AB.

Dina fonder kommer att förvaltas enligt samma investeringsprinciper som i dag, med samma höga grad av professionalism och etik. Du kommer att ha kvar samma kundkontakt som tidigare och behöver inte vidta några åtgärder mot bakgrund av denna information. Vi kommer däremot att kontakta dig inom kort med mer information om vilka möjligheter det nya ägandet innebär.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta din personliga kundkontakt eller mig.

Med vänlig hälsning,

Erik Kjellgren
VD, Catella Fondförvaltning

  

Läs pressmeddelandet här

 

Sverige

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten
Direkt: +46 8 614 25 12
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här