Skip to content Go to main navigation Go to language selector
20 maj 2020, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Podcast: Fokus på fastighetsmarknaden!

Efter en mycket lång period av vinst och värdetillväxt står fastighetsmarknaden inför nya utmaningar, bland annat i spåren av samhällets strävan att bekämpa och förhindra spridning av Covid-19.

Fallande och låga räntor har gynnat fastighetsinvesteringar och tidigare har stigande räntor varit en tydlig riskfaktor. Långt innan Corona pandemin så har vi uppmärksammat e-handelns betydelse för fastighetsmarknaden och likaså effekterna av den överproduktion av bostäder som skedde för några år sedan. I Catella Podcast flaggade Arvid Lindqvist, head of research på Catella Corporate Finance, tidigt bland annat för byggboomens påverkan på fastighetspriserna.

Vad händer i fastighetsmarknaden nu och framöver? Minskar mängden transaktioner? Hur påverkas prisbilden för kontor, kommersiella lokaler och bostäder? Minskar behovet av nyproduktion av både bostäder och lokaler? Har e-handel påskyndats av Covid-19 och permanent ändrat förutsättningarna för butikslokaler? Kommer vi att se att allt inom fastighetssektorn tar fart igen, drivet av ett uppdämt behov, så snart samhället år åter i full funktion?

Detta och mängder av andra frågor ställer vi och ger vår syn på i denna Podcast. Podcasten leds som vanligt av Mikael Wickbom i dialog med Arvid Lindqvist.

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Podcast 19 maj

Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager
Direkt: +46 8 614 25 51

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här