Skip to content Go to main navigation Go to language selector
10 januari 2020, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

2019 - "Climbing a wall of worry"

2019 blev ett år där börsen trotsade tyngdlagen och steg med nästan 35 procent, vilket är den högsta årliga avkastningen på 10 år.

På Wall Street finns ett gammalt ordspråk att en stark börs kan hantera eller till och med gödas av dåliga nyheter, ”Climbing a wall of worry”. Det sammanfattar 2019 på ett väldigt bra sätt. 2018 slutade i moll. Börserna föll brant ända in mot jul och marknaden oroade sig för en avmattning i konjunkturen globalt, drivet av handelskrig och stigande räntor.

Tack vare en kovändning av Federal Reserve under de sista skälvande dagarna av 2018 kunde dock en markant trendvändning markera starten på ett fantastiskt börsår.

Vetskapen om att Federal Reserve inte skulle fortsätta höja räntorna utan tvärtemot påbörja en ny omgång sänkningar gjorde marknaden i princip immun mot dåliga nyheter. 

Efter sammantaget 9 höjningar från slutet av 2015 till 2018 sänkte Federal Reserve räntan i 3 omgångar under 2019 till nuvarande 1,75 procent. Handelskriget mellan USA och Kina tog många olika vändningar under året och det skapade tydliga reala effekter på världshandeln och WTO reviderade exempelvis ned sin tillväxtprognos för globala handelsvolymer i oktober till 1,2 procent från 2,6 procent i april. Ledande konjunkturindikatorer i forma av globala PMIs indikerade fallande tillväxt under 6 månader och räntemarknaden prisade in en kommande recession då långa räntor under en period handlades under reporäntan. Vissa cykliska bolag föll förvisso tillbaka på grund av konjunkturoron men börsen som helhet klarade sig väldigt bra då investerarna istället köpte defensiva bolag, bolag vars tillväxt generellt bedömdes vara motståndskraftig mot konjunkturoro eller bolag vars affärsmodell generellt sett betraktades som robust. Värdering blev i detta sammanhang nästan irrelevant vid beslutsfattandet.

Avkastningen på alternativet – räntemarknaden – var och är nära noll och investeringar som lockade med någon form av extra avkastning blev heta villebråd på aktiemarknaden. Utvecklingen för olika sektorer och även enskilda bolag spretade isär väldigt mycket under året och på motsvarande sätt värderingarna. För oss som fokuserar på aktiv förvaltning blev det tidvis mycket utmanande. 

Historiska värderingsprinciper fungerade inte längre då redan dyra bolag tilläts bli än dyrare, medan billiga bolag fortsatte att ratas av investerarna. 

Sannolikt har detta dock skapat ett antal mycket intressanta investeringsmöjligheter för en aktiv investerare, med möjlighet att ta positioner för både uppgång och nedgång i enskilda bolag.

Hedgefonder har haft det tufft under ett antal år av stark börs och fallande räntor. Tillgångsslaget har blivit utkonkurrerat av enklare indexprodukter som genererat god avkastning till ett lågt pris. Men kanske är det nu dags för revansch? 

Aktiemarknaden har nu tagit ut mycket i förskott och värderingarna är på många håll skyhöga jämfört med historien. Lågt värderade bolag, som över lång tid historiskt visat sig tillhöra de bästa investeringarna, har tvärtom under många på varandra följande år gått sämre än börsen och värderas nu med större rabatt än på länge. 

Vi har under de senaste decennierna fått uppleva någon form av kris på aktiemarknaden ungefär vart tionde år. Nu har det gått ovanligt lång tid utan någon riktigt stor korrigering. Dags för en lugnare utveckling kanske? Dags för marknadsaktörerna att återigen börja titta på värderingarna? Dags att investera i hedgefonder?

Sverige

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten
Direkt: +46 8 614 25 12

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.