Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2 november 2020, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Det amerikanska valet - Genuin osäkerhet

Vem som är president i USA och vilket parti som har majoritet i senaten de kommande fyra åren är i skrivande stund mer osäkert än vad gängse opinionsundersökningar visar. Historiskt har oddssättare på de stora bolagen varit en bättre temperaturmätare än opinionsundersökningarna. Även här har demokraterna och Joe Biden ett övertag, men inte alls i samma utsträckning som i opinionsundersökningarna. Ett exempel som visar på hur osäkert utfallet är att Donald Trump i några opinionsundersökningar ligger på samma väljarstöd som inför valet förra gången och i oddsmarknaden bedöms Trump ha cirka 10 procent större chans att vinna i år än vad han hade i valet 2016. Läget kan alltså sammanfattas som osäkert.

Denna gång är ändå sannolikheten större för att valresultatet spelar mindre roll för finansmarknaden. Oavsett utfallet i valet är ekonomin och det på längre sikt ohållbara underskottet i statsbudgeten en stor utmaning för den amerikanska presidenten, oavsett vem som sitter på posten. Bakom den starka återhämtningen vi sett på finansmarknaderna ligger delvis finanspolitiska åtgärder, men den främsta förklaringen är den amerikanska centralbanken och det agerande som finansmarknadens aktörer fortsatt har förtroende för.

Vi har ingen anledning att tro att valet kommer att påverka marknadens förtroende för den amerikanska centralbanken FED och dess agerande. Detta tillsammans med det faktum att sannolikheten är hög för att osäkerheten efter valet kommer vara lägre än vad den är idag, skapar goda förutsättningar för glada finansmarknader en bit in i nästa år.

Spelar det då ingen roll alls för marknaden hur valet utvecklas?

Självklart, vi ger här några punkter att ha lite extra koll på.

Det många bedömare pratar om är "blue sweep", det vill säga att Biden blir nästa president OCH att demokraterna får majoritet i senaten. För att kunna genomföra större reformer är detta nästan ett krav och en rädsla på marknaden är att en "blue sweep" kommer att innebära höjda företagsskatter och skattehöjningar på både kapital och inkomster i de övre inkomstskikten. Detta kommer att leda till lägre företagsvinster efter skatt och potentiellt utflöden av kapital från USA till jurisdiktioner med förmånliga skattevillkor. En "blue sweep" kommer också att sätta miljöfrågorna i fokus i USA, vilket det självklart kommer att finnas både vinnare och förlorare på. I den positiva vågskålen vid en "blue sweep" finns också minskade geopolitiska spänningar då USA återigen kommer att bedriva en samarbetspolitik med övriga världen. En Trumpseger i valet ses som en garant för en mer företagsvänlig politik och är nog till syvende och sist det för marknaden mest gynnsamma utfallet på kort sikt. Men med Trump vid rodret i fyra år till och en demokratisk majoritet i senaten kommer nog de flesta se tillbaka på Trumps första fyra år som en harmonisk tid i amerikansk politik.

Den 4:e november vet vi förhoppningsvis svaret! Ni är alltid välkomna att kontakta oss på...

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.