Skip to content Go to main navigation Go to language selector
18 mars 2020, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Mitt i krisen – vad kan vi göra med sparportföljen?

Det var bara för någon månad sedan som positiva siffror släpptes gällande att arbetslösheten i både EU och USA var lägre än på många år och därtill var känslan inför 2020-års börs fortsatt positiv. Få såg då Coronaviruset, som redan drabbat Kina, som ett stort hot mot marknaden. Idag är osäkerheten, minst sagt extremt hög och konsekvenserna av Coronaviruset är svåra att överskåda.

Vi befinner oss nu mitt i en extremt turbulent och osäker period. Viruset har fått stora humanitära konsekvenser och sätter vården i en extraordinärt stressad situation världen över. Coronaviruset har påmint oss om svarta svanar, samt om risken med att äga aktier och andra riskfyllda tillgångar. Alla tillgångar har fallit, och fortsätter falla, i pris. Centralbanker och stater runt om i världen sätter in krispaket efter krispaket. Vad kan man då göra med sin sparportfölj när alla tillgångar, utom likviditet, svänger kraftigt?

Ibland är det värt att komma ihåg och fundera över sina mål med sparportföljen. Det viktigaste för att skapa en långsiktigt bra investering är att bygga sparportföljen utifrån sitt behov och mål. Det är grunden för allt sparande och investeringar. Både för dig som investerare och de som arbetar med rådgivning kring placeringar. Vi från Catella Fonder har under de sista åren förespråkat att utveckla portföljen, där inte bara byggstenar som aktier och obligationer ingår, utan även att man bör inkludera fler tillgångsklasser som skapar en bättre mix och riskjusterad avkastning över tid. Inte för att de byggstenarna är riskfria, utan för att de över tid bidrar till avkastningen, på andra sätt än de traditionella tillgångarna aktier och obligationer.

Mitt i turbulensen är det också värt att påminna sig själv om att de flesta av oss är långsiktiga i vårt sparande, och att det tyvärr är svårt att tajma aktiemarknadens upp- och nedgångar. Därför är vikten av att ha byggt sin portfölj utifrån sin egen sparhorisont och riskvilja A och O.

Vi vill också påminna om historien, eftersom det vi befinner oss mitt i nu har hänt tidigare. Inte just Coronaviruset Covid-19 och den unika kris vi befinner oss nu. Men beteende i kriser liknar varandra. Det finns självklart ingen av oss som exakt vet hur och när det kommer bli bättre, men jag tror att de flesta av oss tror, och vet, att det kommer att bli just det. Även om vi precis nu är mitt i krisen. Ingen av oss har svaret på när detta kommer vända och det enda man kan göra är att säkerställa att ens portfölj är väl anpassat för just sina behov och sparhorisont.

Tillbaka till portföljen

Det viktiga är att se till att ha en portfölj där olika delar bidrar eller skyddar varandra vid olika tillfällen. Man ska inte lägga alla ägg i samma korg brukar man säga. Just nu, i denna historiska tid, med ett extremt snabbt och kraftigt börsfall så tenderar många tillgångar dock att korrelera med varandra. Vid mindre rekyler brukar kreditmarknaden och företagsobligationer kunna stå emot relativt bra. Denna gång är även kreditmarknaden hårt drabbad och bristen på likviditet när köparna drar sig undan blir påtaglig. Spreaden, det vill säga skillnaden mellan vad säljaren vill ha betalt och vad köparen vill betala, är just nu väldigt stor. Detta har medfört att även företagsobligationer har dragits med i fallet. Vi har sedan länge påtalat att den kanske främsta tillgången, som historiskt fungerat bäst, som skydd i en portfölj inte längre kan bidra på samma sätt. Vad vi menar då är främst obligationer med lång duration. Det har tidigare varit en bra byggsten i en portfölj tillsammans med aktier. När aktiemarknaden har skakat, så har centralbanker i sin tur sänkt räntan, investerare har köpt obligationer vilket har pressat ner räntorna och således har man fått en god avkastning på sin obligationsplacering i takt med att räntan sjunkit. Vi är dock i ett annat läge nu. Långräntorna handlas på negativ avkastning och självklart kan de sjunka ännu mer, men avkastningen kommer inte vara densamma som när räntorna var högre än idag.

Genom att bygga sin portfölj med olika tillgångsslag har man diversifierat bort en del risker. När det råder stor osäkerhet och många agerar i panik, får man inte glömma bort att försöka positionera sig för framtiden och gå tillbaka till sin ursprungstanke med sin investering och sparmål. Som sagt, ingen av oss vet när denna kris klingar av och vi åter igen kan se fram mot bättre tillväxt och bra klimat på finansmarknaderna. Men vad vi på Catella Fonder vet är att det finns många bra och duktiga rådgivare som gärna hjälper dig som sparare och investerare. Rådgivare inom banker, försäkringsbolag, försäkringsmäklare och andra aktörer har ju ett gemensamt mål. Det är att hjälpa dig som kund att hitta en bra mix av tillgångar som gör att du på ett bra sätt når dina sparmål, inte minst under kriser som denna. Vi på Catella Fonder gör allt för att våra fonder ska komma ur denna kris på ett bra sätt.

Ta hand om er och era sparportföljer!

 

Nedan följer en graf för att visuellt påminna om kriser på börsen som vi tagit oss igenom de senaste dryga 30 åren; 

När det stökar som mest – tar man fram den långa grafen

Källa: Bloomberg OMX (2020-03-16)

Vi på Catella Fonder finns självklart tillgängliga via telefon eller mail om ni har några frågor/funderingar.

Läs också: 

Två veckor in i mars 2020 – i Coronakrisens epicenter!

Credit Crunch – En paradox, det har aldrig varit så billigt att låna pengar...

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Peter Elmhorn

Head of Sales
Direkt: +46 8 614 25 06

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här