Skip to content Go to main navigation Go to language selector
22 juni 2020, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Pandemi, Dysfori och Eufori

Det första halvåret kännetecknades av världsomvälvande händelser. Efter att året inletts relativt lugnt, med en försiktigt stigande börs under januari och stora delar av februari så förvandlades den följande månaden till ett fullständigt kaos. Därefter har vi emellertid fått se någon form av normalisering även om osäkerheten är fortsatt stor.

I en kris av den kaliber vi just genomlevt känns det fel att prata om pengar, finansiella marknader och allt det som vi normalt fokuserar på. Tvärs över vår värld har många drabbats av tragedier när en våg av sjukdom och död nästan helt utan förvarning plötsligt tog allas vardag i besittning. Det är på sin plats att beklaga alla de som gått bort i förtid och alla de som fått lida i sjukdomens spår som enskilt drabbade eller nära anhöriga till offren. Ingenting har varit sig likt under de månader som gått och sällan har uttrycket "märkliga tider" känts mer passande än nu.

En, av väldigt få, positiva effekter som Covid-19 fört med sig är att många tvingats stanna upp, tänka till och reflektera över den vardag som normalt bara rusar förbi. När ett restaurangbesök plötsligt känns tabu och en resa till medelhavet är helt uteslutet påminns man trots allt skarpt om hur bortskämd man varit. Man har tagit allt för givet. Att få vara frisk, leva och resa fritt och njuta av att umgås med vänner och bekanta på middagar hemma eller på krogen.

Covid-19 kommer att lämna spår i samhället under en lång tid framöver. Förhoppningsvis kommer själva spridningen av sjukdomen att klinga av. Just nu är dock läget fortfarande osäkert och vi kan bara hoppas på det bästa. Dock så kommer många säkerligen påverkas i sitt sätt att leva. Åtminstone på kort och medellång sikt. De som drabbats efter en resa kanske vill undvika detta under en period medan andra har ett uppdämt behov efter att ha känt sig inlåsta. Några kommer undvika att umgås i stora grupper medan andra har ett än större behov av att träffa andra människor. Oavsett vilken falang man tillhör så tror jag man mer tydligt kommer ta ett aktivt beslut i sitt agerande än tidigare och att man reflekterar mer över vilket val man gör. Förhoppningsvis njuter man mer av de resor man gör och av de middagar man väljer att gå på.

En liten koppling till finansmarknaden slutligen. Vi har under ett halvår fått uppleva en av de kraftigaste nedgångarna på nästan hundra år. Därefter bevittnat en nästan lika stark återhämtning. Den högsta volatiliteten på väldigt länge och de största stimulanspaketen från centralbanker och stater någonsin. Det kan bara betraktas som extremt. De amerikanska börsindexen är ner några få procent hittills i år, men resan gick först via ett fall på nästan 40 procent följt av en återhämtning som är procentuellt lika stor.

När mänskligheten började flyga jetplan mellan kontinenterna i större utsträckning under slutet av 50-talet och början av 60-talet så uppstod effekten och uttrycket "jetlag". Jetlag orsakas av att kroppens dygnsrytm inte är synkroniserad med det verkliga dygnet där man befinner sig. Just så känns det just nu. Börsen har förflyttat sig snabbt mellan total dysfori och uppgivenhet i mitten av mars till att ett par månader senare genom en euforisk återhämtning i princip vara tillbaka där man började. Den reella ekonomin rör sig inte så fort. Covid-19 och den påverkan som all nedstängning gjort på samhället är ett utdraget skeende och som dessutom inte har ett förutsägbart normalfördelat förlopp. Vi bör nog stanna upp en aning, reflektera lite över vilka konsekvenserna blir på lite sikt och agera därefter. Det kanske börsen måste göra också.

Mitt i dessa världsomvälvande händelser händer det saker även i vår egen organisation. Efter dryga 20 år under Catellas paraply är det dags för Catellas fondförvaltning att ta ett nytt steg. Med Athanase som ny huvudägare, efter en sedvanlig ägarprövning av finansinspektionen, så blickar vi efter sommaren fram emot ett nytt kapitel för bolaget. Vår ambition är att ni som kunder skall få en ännu bättre kundupplevelse och att ni ska få ta del av nya innovativa produkter. Vi tackar som alltid för ert visade förtroende genom dessa turbulenta tider och hoppas att ni fortsätter att stötta oss på resan framåt.

Med önskan om en fin sommar!

Till våra finansiella rapporter

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten
Direkt: +46 8 614 25 12

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här