Skip to content Go to main navigation Go to language selector
20 februari 2020, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Anmäl dig till Catella Podcast: Har börsen blivit immun?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Världens börser fortsätter att utvecklas starkt trots corona-virus, brexit, låg-intensivt handelskrig och höga värderingar i många bolag. Hur länge kommer Hållbarhet att vara en drivkraft? Driver det en ”bubbla”? Aktier som t ex Tesla ökar med två och tresiffriga procenttal år för år.

Detta kommer Catellas Hedgefondförvaltare att diskutera i Catellas podcast. Podcasten leds som vanligt av Mikael Wickbom och tar ca 50 min.

Dag: fredagen den 6 mars
Tid: kl. 09.00
Ring detta telefonnummer: 08-5580 2350
Slå in koden: 993050

Detta kommer Catellas Hedgefond förvaltare att diskutera i Catellas podcast. Podcasten leds som vanligt av Mikael Wickbom och tar ca 50 min.

Missa inte att delta live i en spännande podcast om börsens utveckling!

Anmäl dig här

Catella Hedgefond

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager
Direkt: +46 8 614 25 51

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.