Skip to content Go to main navigation Go to language selector
21 januari 2020, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Podcast: Marknadssyn 2020 - börs- och ränteutveckling

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Efter ett nattsvart fjärde kvartal 2018 blev börsutveckling 2019 bättre än vad de flesta kunnat vänta sig. Tillväxten i världen mattades av och återigen råder en viss osäkerhet kring börsvärderingarna. Räntorna nådde nya bottennivåer under det gångna året och efterfrågan på mer högavkastande papper är stor. Det innebär att den extra ersättning du får för tagen risk krymper. Är marknadens utveckling hållbar? En fråga med flera dimensioner, vi kan även konstatera att hållbarhet påverkar börskurser mer idag än tidigare.

Vi är nu nyfikna på vad som är rimligt att förvänta sig för 2020. Vi vill få en känsla för hur man kan positionera sig för de ökade risker som följer med högre värderingar. Vi vill också få en känsla för om högre värderingar är här för att stanna och om det är så att vi för en lite längre period får räkna med ”nya normala” nivåer?

Allt detta och mycket därtill belyser vi i Catellas podcast, marknadsutsikter 2020. Förvaltarna Anna Strömberg, Mattias Nilsson och Thomas Elofsson tar ställning och berättar om sin syn i dialog med Mikael Wickbom.

Podcasten leds som vanligt av Mikael Wickbom och tar ca 45 min

Våra fonder

Catella Podcast:Marknadssyn 2020

Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 76
Ladda ner vCard
Sverige

Mattias Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 04
Ladda ner vCard
Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Ladda ner vCard
Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager/ Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 51
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.