Skip to content Go to main navigation Go to language selector
16 mars 2020, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Podcast: Martin Nilsson gästar Placerapodden

Flöden, vinstvarningar och ödmjukhet

Förvaltare Martin Nilsson och Johanna Kull, sparekonom på Avanza, gästade i fredags Placerapodden. Tillsammans med Placeras Jesper Norberg diskuterades aktuella börs- och marknadshändelser. Avsnittet fokuserar på pågående börsoro och de ekonomiska och finansiella konsekvenserna av coronaviruset. Vi försöker analysera flödena i marknaden och hur fonder och privatpersoner agerar. I programmet diskuterar vi flera aktier, bland annat: Essity, Getinge, Holmen, SCA, Scandic Hotels och Systemair.

Placerapodden 13 mars

Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här