Skip to content Go to main navigation Go to language selector
7 oktober 2020, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Småbolag i fokus

Den låga räntan, pandemin covid-19 och efterfrågan på hållbara investeringar är några starka trender som under en tid har påverkat värderingen av många svenska småbolag. Och denna utveckling ser av allt att döma ut att fortsätta.
Det säger förvaltaren av Catella Fonders Småbolagsfond, Martin Nilsson, i en podcast under en höst som bland annat fortsätter att präglas av pandemins långsiktiga effekter.

Generellt söker förvaltare tillväxt, även om multipelexpansionen under den här cykeln blivit rejäl eftersom räntan fallit under en lång period. En faktor som definitionsmässigt kan göra det lättare att hitta tillväxt i småbolag är ganska självklar: om den bas bolagen växer ifrån är mindre går det att växa snabbare. Denna verklighet, där de mindre bolagen växer fortare, räknar Martin Nilsson med kommer att fortsätta.

Vissa sektorer gynnas extra mycket av det låga ränteläget, till exempel de som växer snabbt. Innovativa sektorer som teknik och hälsa, men också fastigheter. Dessa utgör tillsammans en stor del av småbolagsindex i Sverige: industri svarar för cirka 30 procent, sällanköpsvaror för nära 15 procent, hälsa 15 procent och fastigheter för 17 procent. Den sektor där det i stället råder brist bland småbolagen är däremot finanssektorn.

Sett till den pågående coronapandemin skedde ett ras på börsen tidigt i våras, en nedgång som dock snabbt återhämtades. Enligt Martin Nilsson fick småbolagen inledningsvis mer stryk än de övriga, även om skillnaderna var måttliga.

"Det fick de faktiskt, även om det inte var några stora skillnader jämfört med storbolagsindex. Småbolagsindex var från toppen i februari till i mitten av mars ned 39 procent, medan storbolagsindex var ned 35 procent", säger han.

Återhämtningen efter det inledande fallet har varit ganska likvärdig för storbolagen och för småbolagen. Att såväl nedgång som uppgång ofta går snabbare i dag är tidigare beror enligt Martin Nilsson mycket på att marknaden blivit snabbare på att omvärdera situationer.

"Mycket av uppgången i de bolag som gått bäst bygger på en vinsttillväxt men också på en multipelexpansion som är rejäl, exempelvis i Evolution Gaming. De har ju vuxit jättefint organiskt men också haft en rejäl multipelexpansion och får du det kan du gå från 3 miljarder till över 100 miljarder ganska fort", säger fondförvaltaren.

Om man går ned i listorna blir vinsttillväxten lägre. På First North är 360 bolag listade och de 10 största står för 114 procent i uppgång på ganska kort tid, medan de 360 aggregerat knappt genererar någon vinst?

"Det första vi gör med ett nytt innehav är en likviditetsanalys. Kan vi bygga en relevant position och kan vi avyttra den positionen? Där är det många bolag som försvinner.

Nummer två är hållbarhetsaspekter, uppfyller de kraven vi har på en ny investering? Sedan är det en rigorös och repetitiv investeringsprocess där man analyserar bolagen. Vi försöker generellt att undvika förhoppningsbolag och i stället försöka hitta strukturell tillväxt med en rimlig värdering", säger Martin Nilsson.

Förutom rena förhoppningsbolag försöker fonden undvika bolag som är tungt skuldsatta - detta trots att räntorna är låga. Martin Nilsson gillar bolag som har starka balansräkningar, eftersom det skapar möjligheter. Ett visst mått av skuldsättning behöver inte vara ett problem, men det man verkligen försöker undvika är kombinationen av både operativ och finansiell risk.

Sett till en högkonjunktur kan snart sagt vilket bolag som helst köpa ett annat, då det är tillgången på kapital som avgör. Sedan avgörs det om bolaget kan göra de bra affärerna och utnyttja en stark balansräkning när andra potentiellt är svaga.

Sett till Småbolagsfondens portfölj har sektorer som IT, hälsa och läkemedel gått bra i år medan fastigheter haft det lite tuffare.

"Man har framför allt ifrågasatt behovet av kontorsfastigheter, med tanke på att vi är många som suttit hemma och jobbat en längre period. Nu har sektorn börjat gå lite bättre på slutet", säger Martin Nilsson.

Tecken har också synts på att så kallade värdeaktier kan vara på väg att komma tillbaka, på tillväxtaktiernas bekostnad. Nyligen hade till exempel de högvärderade amerikanska teknikaktierna sin sämsta månad på länge. Martin Nilsson pekar på att multipelexpansionen för techsektorn på global basis har perfekt korrelation mot en inverterad amerikansk realränta, det vill säga multipeln har gått upp i takt med att räntan fallit.

"Tittar jag på räntan kanske jag inte ser så mycket nedsida där, även om jag inte tror räntan kommer att tryckas upp. Då borde multipelexpansionen allt annat lika avstanna och det tycker jag vi börjar se signaler på", säger han.

Bland de svenska småbolag som väntas gynnas av detta nämner Martin Nilsson råvarubolag som Boliden och SSAB samt industri som Securitas och teknikkonsulten Afry. "Cykliskt, generellt sett", sammanfattar han.

Covid-19 har också påverkat svenskarnas beteendemönster och hur vi konsumerar. Handeln via nätet har fått ytterligare en skjuts uppåt under pandemin.

"Det är en trend som funnits en längre period, men som har intensifierats under den här pandemin. Jag brukar ofta se till mig själv och min familj hur vi agerar och handeln sker mer och mer online. Framför allt nu när leveranskedjorna är så snabba går det fort att få hem produkterna vilket gör att det är en trend jag tror intensifieras", säger Martin Nilsson.

Inom den onlinebaserade klädhandeln finns Boozt som ett tydligt exempel, medan tyska Zalando är ett annat. Denna sektor går enligt Catellaförvaltaren bara åt ett håll - framåt. Samtidigt finns andra områden inom näthandel som har det tufft, som till exempel hemelektronik där konkurrens är mycket hård. Den tuffa konkurrenssituationen är dock gemensam för de flesta onlinehandlarna, påpekar Martin Nilsson, vilket innebär att omställningen till online inte blir enkel för någon.

Om man ser på fastighetssidan och behovet av butiksyta och hyreslokaler, hur är det?

"Det är betydligt tuffare och den trenden har förstärkts. Klassiska retailbolag har det tufft och de är förlorare på detta. Dock tror jag att bolag kommer att vilja att folk jobbar ihop i framtiden också, för det finns en risk att produktiviteten går ned när man sitter hemma. På andra sidan är logistikfastigheter något jag tror starkt på - bolagen behöver ändra sina affärsmodeller och det behövs logistikfastigheter för att ta hand om e-handel", säger Martin Nilsson.

Inom tekniksektorn har coronaperiodens hemmaarbete också satt fokus på behovet av snabba uppkopplingar, samt företag som erbjuder videokonferenser i likhet med till exempel Zoom. Däremot har affärsresandet minskat när vi upptäckt att vi kan kommunicera på andra sätt. Behovet av att resa för kulturutbyte kommer enligt Martin Nilsson att vara fortsatt stort, även om det väntas dröja tills fler känner sig säkra ur smittskyddssynpunkt. Men affärsresandet väntas ligga kvar på låga nivåer.

Hotell har drabbats extremt hårt och en operatör som Pandox som hyr ut med omsättningsbaserade hyresintäkter har tagit mycket stryk?

"Jag tror det kommer att vara tufft framöver också", säger Martin Nilsson.

Han fortsätter:
"Nu har ju Pandox stärkt balansräkningen och gjort upp med långivare, så de har säkrat finansieringen för ett tag. Det är ett jättefint bolag men tyvärr med fel exponering, just nu".

Inom gamingsektorn har flera bolag stuckit iväg kraftigt kursmässigt, bland andra Embracer och Paradox. Martin Nilsson vill dock inte beskriva branschen som upphaussad, utan pekar på att det till skillnad från millennieskiftets IT-krasch handlar om bolag som tjänar pengar.

"Jag tror trenden kommer att vara fortsatt stark. Och det som driver de här bolagen framför allt, som Stillfront och Embracer, är en klar M&A-strategi där man köper mindre studior och snabbt adderar förvärv, så de växer väldigt snabbt. Det tror jag också kommer att fortsätta", säger han.

Ytterligare en sektor som allmänt har gynnats av pandemin är friluftsliv och utomhusprodukter. Här har fonden flera innehav som gynnats under den gångna perioden. Martin Nilsson pekar på bolag som Thule och Dometic, som hade det tufft i nedgången men kommit tillbaka starkt, men också på Husqvarna.

"Husqvarna kanske inte är ett klassiskt friluftsbolag men har kommit med en rad positiva vinstvarningar, framför allt drivet av sitt varumärke Gardena, som är bevattningsprodukter", säger han. Han beskriver en situation där många varit hemma mycket och köpt saker till trädgården, som Gardenaprodukter med sina höga marginaler för Husqvarna.

"Det man möjligen kan vända på är, att om man köpt en robotgräsklippare den här sommaren är sannolikheten ganska låg att man köper en ny nästa år", fortsätter Martin Nilsson.

Fenix Outdoor då, som tidigare har varit ett bolag som gynnats av den här trenden?

"Det är ett starkt varumärke. Vi har även haft bolag som XXL, som haft väldiga problem tidigare men som också haft en otrolig upphämtning i försäljningen av utomhusrelaterade produkter. Det finns en rad sådana bolag som gynnats", säger Catellaförvaltaren.

Fondens inställning till hållbarhetsfrågor och samhällseffekt (ESG, environmental, social and governance) är också något som kännetecknar den. Ett antal branscher väljs bort av dessa skäl, medan sådana som är särskilt hållbara i stället väljs till. En kursraket som exempelvis Evolution Gaming faller dock bort, då dess affärsidé handlar om kommersiellt spelande.

Nu har visserligen just Evolution Gaming vuxit ur småbolagsindex, men förutom Martin Nilssons fond har även många andra valt bort dessa aktier.

"Evolution har drivits mycket av småsparare och lite av utländska institutioner som kommit in. Men de flesta svenska institutioner väljer att inte investera i kommersiell spelverksamhet", säger Martin Nilsson.

Vilka andra bolag väljer man bort ur ett ESG-perspektiv?

"Vi investerar till exempel inte i försvarsbolag, och Saab är ju en betydande del av småbolagsindex".

Traditionellt har småbolagen ofta legat efter storbolagen vad gäller hållbarhetsfrågor, där
småbolagen ofta legat bakom storbolagen som har haft mer resurser att allokera till området. Men nu ser Martin Nilsson tecken på att småbolagen kommer starkt. Förutom självklara ESG-kandidater som Nibe och Tomra ser han andra, där har anser att ESG inte finns med i värderingen i dag på samma sätt.

"Bland de bolagen, för att ta några exempel, finns skogssektorn där många internationellt inte tar i beaktande att de äger skog som absorberar en stor mängd av Sveriges koldioxidutsläpp", säger han.

Han nämner även SSAB och deras hybridprojekt, där bolaget kan bli först i världen med koldioxidfritt stål - en premieprodukt han räknar med att vindturbinbolaget Vestas och andra kommer att vara tvungna att köpa av konkurrensskäl. Dessutom finns industrikonsulter som går i bräschen för hållbarhet, som till exempel Sweco eller Afry, där det förstnämnda nu handlas till ganska höga multiplar som 40 gånger vinsten, medan Afry som har nästan samma lönsamhet och tillväxt bara handlas på 20 gånger vinsten - vilket gör att fonden föredrar det senare bolaget.

"En annan sak vi tror mycket på är stimulanserna som kommer i Europa, där EU har som ambition att dubbla renoveringstakten av fastigheter", säger Martin Nilsson.

I Europa släpper fastigheter ut ungefär 40 procent av all koldioxid, vilket kommer att leda till satsningar på hållbara investeringar, ventilationssystem, fönster och så vidare för att göra fastigheterna mer energieffektiva. Detta gynnar småbolag som exempelvis Lindab, Systemair och fönstertillverkaren Inwido.

"Så det finns en rad bolag som inte handlas på p/e 50, utan kanske på p/e 16 eller 17, och det finns en uppenbar hållbarhetsvinkel med strukturella tillväxtmöjligheter", fortsätter Martin Nilsson.

Du har 8-9 procents avkastning hittills i år i fonden. Vilka är de starkaste bidragsgivarna?

"Starkaste bidragsgivare till den relativa avkastningen under året har varit skogsbolaget SCA, kylskåpstillverkaren Dometic, och Husqvarna", säger Martin Nilsson.

För en utomstående investerare: vad kännetecknar dig, och den här småbolagsfonden du förvaltar?

"Tittar man på småbolagsuniverset finns det en rad minor som man kan gå på. Vi gör så mycket som möjligt för att undvika dem: vi kommer inte att investera i rena förhoppningsbolag utan har en process där vi arbetar strukturerat med tillväxt till ett rimligt pris. Så den som ska investera i det här ska ha en tro på svenska småbolags långsiktiga möjligheter. En annan viktig sak är att hållbarhetsaspekten är avgörande när vi gör våra val och det tror jag skiljer oss från många fonder", avslutar Martin Nilsson.

Lyssna på podden med samma tema

Catella Småbolagsfond

Prenumerera på våra nyhetsbrev

 

 

Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64
Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager
Direkt: +46 8 614 25 51

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här