Skip to content Go to main navigation Go to language selector
24 mars 2020, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Svenska Småbolag - drivkraften i vår ekonomi

Corona-pandemin som drabbat världen lämnar ingen oberörd. Vi känner alla oro för våra äldre, våra barn, arbeten och medmänniskor. Oro är inget fel utan en naturlig del av att vara människa. Det är dock viktigare än någonsin att göra allt för att underlätta situationen och vara starka. Corrie ten Boom uttryckte detta väl i följande citat:

"Oro tömmer inte morgondagens sorger, den tömmer dagens styrkor"

Vi uppmanas av myndigheter att undvika folksamlingar och, om vi kan, hålla oss hemma. Samtidigt ska vi stötta våra lokala företag. Inte alltid en lätt balans. När det gäller småbolag så är det många som har det oerhört tufft just nu. Flertalet av dessa återfinns i sektorer som flyg, transport, hotell och restaurang, fordonsindustrin och handeln.

Det brukar sägas att när det går bra för småbolagen går det bra för Sverige. Småföretagen är kanske den viktigaste tillväxtmotorn i svensk ekonomi. En av de främsta anledningarna till att Stockholmsbörsen under en mycket lång tid haft en av de starkaste utvecklingarna i världen är vår förmåga att få fram nya företag. Nyckelfaktorer är innovationskraft, entreprenörskap, samt viljan att expandera både organiskt och via förvärv.

Industrisektorn är den största i Carnegies svenska småbolagsindex med en indexvikt strax över 25 procent. För flertalet bolag inom denna sektor är konjunkturinbromsningen mycket kraftig med vikande efterfrågan och på vissa håll helt eller delvis nedstängd produktion. Svårast har de bolagen med stor exponering mot fordonssektorn, en sektor som hade det tufft redan innan COVID-19 viruset slog till.

Fastighetssektorn är den näst största sektorn i Carnegies småbolagsindex med en sammantagen indexvikt strax över 20 procent. Sektorn har de senaste åren utvecklats starkt, främst tack vare fallande räntor. Under de senaste veckornas börsnedgång har dock utvecklingen varit svag. Huvudorsaken till detta har varit turbulensen på obligationsmarknaden. Utöver detta tillkommer ökad oro för en stagnerande kontorshyresmarknad i bakvattnet av försämrade utsikter för svensk ekonomi och specifika risker drivet av COVID-19, framförallt i delsegmenten hotell och handel. Denna utveckling har korrigerat tidigare premievärdering på rapporterad substans till en rabatt om cirka 20 procent för sektorn.

I tider med hög ovisshet anser jag att marknaden kommer fortsätta premiera kvalitetsbolag – med erfaret management, god kostnadskontroll, stabila balansräkningar och med stark kassagenerering, snarare än att stirra sig blind på låga multiplar. Vi befinner oss just nu i utmanande tider vilket tydligt återspeglas i marknadens volatilitet. Det är min mening att flertalet av de börsnoterade småbolagen i Sverige står väl rustade för att utstå en tid av svagare marknad. I nuläget sker betydande ekonomiska stimulanser i världen, effekterna i det korta perspektivet blir dock begränsade då människor inte kan leva ett normalt liv. När vi väl kommer ut ur denna kris, kommer stimulanserna att hjälpa till med återhämtningen.

Vi på Catella Fonder finns självklart tillgängliga via telefon eller mail om ni har några frågor/funderingar.

Läs också: 

Mitt i krisen – vad kan vi göra med sparportföljen!

Två veckor in i mars 2020 – i Coronakrisens epicenter!

Credit Crunch – En paradox, det har aldrig varit så billigt att låna pengar...

Catella Småbolagsfond

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här