Skip to content Go to main navigation Go to language selector
18 mars 2020, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Två veckor in i mars 2020 – i Coronakrisens epicenter!

Det har bara gått drygt två veckor sedan vi skrev månadsbrevet för februari, men det känns snarare som två år! Oron för Coronavirusets utbredning och effekter har accelererat dag för dag och trots att det mötts av både monetära och fiskala stimulansåtgärder så har världens aktiemarknader fortsatt på den inslagna banan - att falla.

Den nordiska marknaden (MSCI Nordic total return) är per den 16 mars ner cirka 22 procent sedan månadsskiftet, den europeiska (-26 procent på Eurostoxx50) och amerikanska (-19 procent) har också fallit markant per samma datum. Sentimentet i aktiemarknaden är nu enligt Bank of Americas färska undersökning hos globala fondförvaltare lägre än det var i botten 2009.

Catella Hedgefond har under månaden minskat med knappt 10 procent i värde. Aktier (inklusive derivat) har bidragit med cirka -700bps och räntor med ungefär -250bps. Våra långa positioner har tappat betydligt mer än våra korta (-27 procent respektive -19 procent). Tyvärr så har billiga bolag blivit ännu billigare relativt, medan dyra bolag blivit dyrare och billiga bolag som tidigare hade lågt beta har under nedgången helt plötsligt fått betydligt högre beta (korrelationerna har ökat). Samma fenomen har drabbat våra preferensaktier som tidigare rört sig marginellt medan de nu i praktiken handlar som stamaktier. Vidare så har den extremt höga volatiliteten i marknaden tvingat både oss och de flesta övriga aktörer till att justera ner bruttoexponeringen, vilket även lett till att positioner avyttrats på icke-optimala nivåer.

Utfallsrummet just nu är vidöppet; å ena sidan finns en risk för att partiellt utegångsförbud under en längre tid totalt lamslår ekonomin, vilket i så fall skulle leda till massarbetslöshet, vågor av konkurser och en slakt av tillgångspriser. Å andra sidan så kan framtagandet av ett vaccin eller åtminstone mildrande läkemedel totalt ändra förutsättningarna och livet går tillbaka till det normala. Även en strategi där man isolerar personer i riskgrupperna eller utbrett användande av snabbtester skulle kunna få positiva effekter på realekonomin väldigt snabbt.

Vi är givetvis besvikna över utvecklingen hittills, men har under de senaste veckorna försökt skapat oss en så bra plattform som möjligt för att utnyttja de möjligheter som utan tvivel kommer uppstå – den stora frågan är som så ofta när? De finansiella marknaderna är framåtblickande varför en vändning på tillgångsmarknaderna bör komma innan det går att läsa av i realekonomin eller i antalet virusfall.

Vi på Catella Fonder finns självklart tillgängliga via telefon eller mail om ni har några frågor/funderingar.

Läs också: 

Mitt i krisen – vad kan vi göra med sparportföljen?

Credit Crunch – En paradox, det har aldrig varit så billigt att låna pengar...

Catella Hedgefond

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Mattias Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 04

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här