Skip to content Go to main navigation Go to language selector
11 februari 2021, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Catella Nordic Long/Short Equity läggs ner den 26 februari 2021

Styrelsen för Catella SICAV har fattat beslut om att per den 26 februari 2021 lägga ner fonden Catella Nordic Long/Short Equity.

Anledningen till beslutet grundar sig i att förvaltat kapital har blivit allt för lågt för att långsiktigt bedriva en kostnadseffektiv förvaltning, som en följd av otillfredsställande värdeutveckling.

Det innebär att det från och med nu inte går att köpa andelar i fonden. Du som är befintlig andelsägare kan byta till annan fond. Kvarvarande andelar när fonden stänger den 26 februari kommer att lösas in och betalas ut till andelsägaren. Viktigt att komma ihåg är att vid byte och försäljning uppstår en skattemässig realisationsförlust/vinst. Information kommer att sändas till alla andelsägare per post alternativt erhållas via respektive kunds depåbank.

Ovan är en del av de förändringar och förnyelser som sker inom Catella Fonder sedan Athanase i september 2020 blev ny huvudägare.

Har du några frågor vänligen kontakta sales@catella.se per mail eller telefon 08-614 25 00.

 

Brev till andelsägare

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.