Skip to content Go to main navigation Go to language selector
4 oktober 2021, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Catella Podcast: ESG och Hållbarhet, buzzwords som påverkar aktieurvalet i praktiken

Det pratas mycket om hållbarhet inom förvaltning, för svensk fondförvaltning är det mer eller mindre ett hygienkrav som nästan alla uppfyller. I Catellas podcast: "ESG och Hållbarhet, två buzzwords som påverkar aktieurvalet i praktiken" granskar vi aktieurvalsprocessen ur ett hållbarhetsperspektiv och diskuterar vad det faktiskt innebär i praktiken ner på sektor och bolagsnivå.

I podcasten diskuteras:

• ESG övergripande i korta drag
• Hur sektorers och bolags konkret påverkas av hållbarhet
• Hur vi ser på värderingar och multipelexpansion
• Hur etik blandas in i ESG
• Hur påverkar EU regleringar, tex Taxonomi som initialt är miljöfokuserad

I det här poddavsnittet gästas vi av en av de ledande aktieexperterna inom området, Josefin Johansson Sector Head Sustainability Equity Research från Handelsbanken. Dessutom deltar Martin Nilsson som förvaltar Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och som vanligt leds podden av Mikael Wickbom.

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Catella Podcast: ESG

Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64
Ladda ner vCard
Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager/ Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 51
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här