Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2 juli 2021, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Catella Podcast: Inflation? Nya grepp inom ränteförvaltningen

Traditionell ränteförvaltning står inför än större utmaningar och inflationstendenser i USA skapar osäkerhet. Övergående säger FED om inflationsspekulation.

Catella Podcast fokuserar denna gång på frågeställningar avseende räntemarknaden bla:
• Vilken avkastning kan man förvänta sig?
• Inflations påverkan på spreadar. i High Yield (HY)
• Default påverkan
• Derivatskydd
• Aktielik avkastning i amerikansk HY långa tids perioder, till väsentligt lägre voll


Ta del av djuplodad information i Catellas podd där Mikael Wickbom för dialog med Stefan Wigstrand, förvaltare till en av marknadens starkast avkastande räntefonder, som ger svar på ovanstående frågor och mycket därtill.

Catella Credit Opportunity

Catella Avkastningsfond

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58
Ladda ner vCard
Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager/ Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 51
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här