Skip to content Go to main navigation Go to language selector
7 juli 2021, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Hallå där Mattias Larsson, ny förvaltare på Catella Fonder

Vi välkomnar Mattias Larsson som ny förvaltare på Catella Fonder.

Mattias har en Msc i Financial Economics från Lunds universitet och kommer närmast från en tjänst som portföljförvaltare på Industrivärden. Dessförinnan har Mattias arbetat som trader på Handelsbanken Capital Markets. På Catella Fonder blir Mattias förvaltare för Catella Balanserad och Catella Sverige Hållbart Beta.

Det känns fantastiskt roligt och intressant att bli en del av Catella Fonder med ytterst kompetenta medarbetare, säger Mattias Larsson.

Vad i din bakgrund kommer till nytta i din nya roll som förvaltare på Catella Fonder?
Mina nästan 20 års erfarenhet av trading och portföljförvaltning har visat på de flesta prövningar som den här typen av arbete med fokus på absolut avkastning innebär. Dessutom tror jag att mina kunskaper inom derivathandel och exekvering ska komma till god användning.

Beskriv kortfattat hur din investeringsfilosofi och process ser ut?
När det gäller grundidén så är det att hitta bolag med goda och långsiktiga tillväxtförutsättningar, gärna i områden eller sektorer med relativt höga inträdesbarriärer. Baksidan på det myntet blir således att hitta bolag som är verksamma inom en bransch med mer ofördelaktiga utsikter eller bolag vars vinster och/eller marginaler jag har en klart negativt avvikande uppfattning gentemot konsensus när det gäller nivå och uthållighet.

Vilka bolag tycker du är intressanta just nu?
Service och installationsbolaget Bravida är ett företag jag tycker är intressant. Bolaget erbjuder helhetslösningar inom installation och service för fastigheter. Bolaget har en stark hållbarhetsprofil och gynnas av EUs gröna giv där fastighetsrenoveringar är en grundpelare för att minska koldioxidutsläppen. Bravida har dessutom en attraktiv värdering och bolagets starka finanser möjliggör en fortsatt konsolidering av industrin.

Wallenius Wilhelmsen är ett Ro/Ro (roll on, roll off det vill säga fraktar främst saker på hjul) rederi. Bilproduktionen har under en period varit fallande, men nu efter Covid-19 har den åter börjat växa. Tillväxten hade kunnat vara ännu bättre om det inte hade varit brist på halvledare och andra komponenter. Men framförallt är det ”High & Heavy” segmentet, där statliga infrastrukturprojekt och en råvaru-boom med ökade investeringar i gruvor och jordbruk, som kan vara en positiv trigger.

Jämfört med andra rederisegment är det ovanligt hög andel långa kontrakt vilket gör att fraktraterna inte alls justeras upp på samma sätt kortsiktigt som de gjort inom till exempel Container. Men på ett par års sikt, så förväntar jag mig att fraktraterna kommer att justeras upp rejält. Med väldigt få Ro/Ro fartyg beställda för nyproduktion och en del befintliga som skrotats gör att flottan krymper vilket ytterligare kommer att hjälpa efterfrågan vs utbudsdynamiken och därmed fraktraterna när kontrakten skall förnyas.

Bolagets planerade investeringar kommer sannolikt att stärka kassaflödet rejält och troligtvis kan de nästa år åter betala ut en bra utdelning.

Vilka utmaningar ser du framåt?
Utsikterna för flertalet bolag är positiv vilket också återspeglas i stark makrostatistik. Självklart finns det orosmoln i form av stigande kostnadsinflation och komponentsbrist i form av till exempel halvledare. Utvecklingen för Covid-19 kommer också självklart vara avgörande för den ekonomiska och finansiella tillväxten.

 

Catella Balanserad

Catella Sverige Hållbart Beta

Prenumerera på våra nyhetsbrev

 

Sverige

Mattias Larsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 19
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här