Skip to content Go to main navigation Go to language selector
18 februari 2021, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Nya produkter och förändringar inom förvaltningen

Catella Fondförvaltning AB kan med glädje meddela att vi kommer att lansera två Luxemburgbaserade fastighetsfonder, en indexfond och en aktiv fond. Båda fonderna strävar efter att erbjuda en investeringsmöjlighet som avkastningsmässigt är mer likvärdig en direktinvestering i fastigheter.

I fastighetsfonderna kan du investera med lägre belopp, med daglig likviditet och bättre riskspridning i jämförelse med en investering i en enskild fastighet.

Indexfonden baseras på ett index vi tagit fram tillsammans med Catella-gruppen och NASDAQ (Nasdaq Catella Sweden Property Index). Indexet är redan idag tillgängligt på NASDAQ:s marknadsplats och i media. Indexet fokuserar på förvaltande fastighetsbolag och vår tro är att vårt index ska bli branschstandard. Fastighetsindexfonden är regelstyrd, passiv och unik med sin fokuserade exponering mot fastighetsförvaltande och likvida noterade bolag.

Vår aktivt förvaltade fastighetsfond kommer även den att fokusera på förvaltande fastighetsbolag med en ambition att överträffa vårt index med sina avkastningsresultat. Vi kommer i förvaltningen av fastighetsfonderna att använda oss av individer med gedigen kunskap och lång branscherfarenhet av fastigheter. Förvaltningen kommer till viss del att vara modellstyrd, och bland annat basera sig på lång historik där varje enskild fastighet värderas hos de bolag man väljer att investera i.

För våra befintliga fonder sker vissa ändringar i förvaltningsansvar med anledning av att Catella Nordic Long Short Equity läggs ner den 26 februari, samt att förvaltningschefen Thomas Elofsson lämnar sin anställning hos oss under februari månad. Vi passar på att tacka Thomas för hans insatser under de år som han arbetat hos oss. Förvaltare Anders Wennberg tar över ansvaret för de mandat Thomas haft förvaltaransvar för.

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

 

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här