Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2 juli 2021, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Stark utveckling på världens börser

När det nu är dags att summera det första halvåret, så har det varit starkt både gällande den ekonomiska utvecklingen och på de finansiella marknaderna. Många skulle nog säga att det varit överraskande starkt, men så brukar det ofta se ut i en återhämtning från en lågkonjunktur. Under första halvåret har Stockholmbörsen (SIX RX) gått upp 22,4 procent, europeiska aktier (STOXX 600) 15,6 procent och amerikanska (S&P500) med nästan 15,3 procent.

Det här börshalvårets uppgång, inleddes redan i början av november ifjol då en rad läkemedelsbolag presenterade positiva nyheter gällande vaccin mot Covid-19, samt att Joe Biden besegrade Donald Trump i det amerikanska presidentvalet. Där och då inleddes nästa fas av återhämtningen på världens börser. Där föll också den sista pusselbiten på plats när amerikanska långräntor började stiga. Denna rörelse medförde inte bara en kraftig börsuppgång utan även en tydlig omallokering bort från räntekänsliga högt värderade tillväxtbolag mot lägre värderade aktier, så kallade värdeaktier inom sektorer som till exempel bank, industri och råvaror. Att marknaden favoriserat dessa aktier nu, beror på en fortsatt återhämtning i den globala ekonomin vilket medför accelererande vinster för flertalet cykliska aktier. Denna trend har varit stark främst under det första kvartalet.

Det som fick räntorna att börja stiga var ökade inflationsförväntningar. Många insåg att så fort ett vaccin var på plats och ekonomier öppnades upp skulle den ekonomiska tillväxten bli explosiv och inflationistisk. Marknadens fokus flyttades från att handla om efterfrågan till att handla om utbud. Allt svängde så fort att trots fortsatt höga arbetslöshetsnivåer började det uppstå flaskhalsar i systemet. Detta gällde allt från råvaror, begagnade bilar till halvledare. Även om de senaste inflationssiffrorna i USA har varit högre än förväntat så har i alla fall kortsiktigt även denna oro bedarrat. På räntemarknaden har amerikanska långräntorna fallit tillbaka från vårens topp.

Under våren har antalet börsnoteringar ökat kraftigt. Många av bolagen har hållbarhet i fokus. Detta är i enlighet med våra förväntningar då mer kapital styrs mot hållbara investeringar.Företag och länder fokuserar på att minska sitt beroende av fossila bränslen, plast och använda jordens resurser på ett mer ansvarsfullt sätt.

Den enskilt viktigaste faktorn för börsen i år blir bolagens vinstutveckling. Det första beviset på det såg vi då bolagen presenterade sina rapporter för det första kvartalet. Rapportsäsongen var generellt urstark vilket också resulterade i att flertalet analytiker fick höja sina estimat i rekordfart. Framtidsutsikterna för flertalet bolag är positiva vilket också återspeglas i stark makrostatistik. Många företag väljer fortsatt att lyfta fram stigande råmaterialkostnader samt produktionsstörningar på grund av bristen på halvledare och andra komponenter som potentiella orosmoln framgent. Självklart kommer också utvecklingen av Covid-19, och framgångarna med det globala vaccinationsprogrammet vara avgörande för den ekonomiska och finansiella utvecklingen.

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här