Skip to content Go to main navigation Go to language selector
3 februari 2021, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Vaccinationens gyllene år?

2020 var ett händelserikt år. Pandemin slog brutalt, såväl mot världens börser som mot räntemarknaderna, innan en rekordsnabb återhämtning tog vid under senare delen av året. Världens regeringar och centralbanker har agerat kraftigt för att stötta ekonomin och inför 2021 är förhoppningarna på många håll höga – så höga att inledningen av året på börsen har inneburit en riktig rusning.

På aktiesidan har värderingarna i många fall börjat sticka iväg på senare tid och bland de svenska storbolagen har många i dag ett p/e-tal över 30. Sett till First North-listan finns runt 120-130 bolag som har en avkastning på över 10 procent hittills i år, på en månad. Aktierna på topp tio har en avkastning på över 100 procent.

Riskviljan är hög, konstaterar Catella Fonders aktieförvaltare Martin Nilsson, och intresset från privatsparare är rekordstort. Därtill kommer en multipelexpansion som korrelerat med den fallande räntan, där man framför allt har premierat tillväxtbolag.
"Mitt grundscenario är en ekonomisk återhämtning under året och det kommer att göra att räntorna stiger i lugn takt. Det borde medföra att multipelexpansionen avstannar, allt annat lika, och att man kanske favoriserar mer konjunkturkänsliga aktier", säger Martin Nilsson som räknar med att bolagens slimmade kostnader kan ge en bra hävstång och ett bra börsår.

Under slutet av förra året sågs en rotation mot det cykliska och verkstad, och även lite mot bank/finans precis i slutet av året. Martin Nilsson pekar på att november månad var en av de bästa börsmånaderna någonsin.

"Drivet av det faktum att det kom positiva vaccinnyheter, där man vågade titta se runt hörnet, och så av Bidens seger över Trump. Tittar man på november så steg räntorna, från låga nivåer, vilket initierade den rotation som kanske har fortsatt in i det nya året. Det beror mycket på hur räntorna ligger", säger Martin Nilsson.

I Sverige har bolagen börjat komma med rapporter för det fjärde kvartalet. Den svenska kronan har varit ganska stark en tid, och en intressant fråga är givetvis om det påverkar rapporterna. Martin Nilsson ser än så länge ingen större sådan effekt.
"Det är ingen större påverkan på de rapporter som kommit tidigt. Däremot bland småbolagen kommer det att synas. Många har också valuta-hedgar, som gör att effekten kanske syns först i andra eller tredje kvartalet", säger han.

Överlag har råvaror haft en stark utveckling under en tid, där bland annat koppar har handlats på höga nivåer samtidigt som oljepriset har hämtat sig. Mycket av utvecklingen inom metaller drivs av elektrifiering, enligt Martin Nilsson. Han påpekar också att covid-krisen är annorlunda i sin påverkan på råvarorna än en "normal" kris. Normalt brukar oljeefterfrågan gå ned väldigt lite, men i det här fallet försvann en stor del av efterfrågan.
"Flyg stod stilla, man åkte inte in till jobbet och så vidare, så det är en annorlunda kris för oljesektorn. Dessutom sker en omställning till gröna alternativ. Däremot vad gäller metaller brukar de falla kraftigt i korrelation med industriproduktionen. Nu har metallerna varit starka, framför allt under senhösten. Det är drivet av flera faktorer: en svagare dollar som gynnar metallpriser generellt, och en otroligt stark efterfrågan från Kina som konsumerar 50-60 procent av världens metaller", säger Martin Nilsson.

Som exempel på bolag som utvecklats väl i sektorn nämner Martin Nilsson Sandvik och Epiroc. Vad gäller metaller så ökar takten allmänt och många av gruvbolagen har inte investerat i nya gruvor, vilket skapar en tajt situation när efterfrågan kommer tillbaka.
Ett annat tema från förra året som är högaktuellt är utdelningar från bolagen. I fjol begränsades bolagens möjligheter att samtidigt få stöd och dela ut pengar till aktieägarna. I år lär det bli annorlunda.

"Under 2020 har det varit mindre förvärv och fusioner än vi kunnat förvänta oss. Man har inte kunnat göra due diligence. När det blir bättre kommer vi att se mycket M&A, för det är det bolagen kommer att spendera sina pengar på. Om de inte har möjlighet att göra M&A kommer de att dela ut pengar", säger Martin Nilsson.

Han understryker att svenska bolag generellt har väldigt starka balansräkningar. Många stora svenska börsbolag åsätts dessutom ganska höga värderingar, vilket också kan driva på viljan att göra affärer.

"Har man en hög värdering känns det aktuellt att använda den egna aktien som betalningsmedel. Men troligtvis blir det en kombination i många fall", säger Martin Nilsson.

Letar ni uppköpskandidater?

"Det gör man väl alltid. Man vill inte sälja något för billigt, men det är alltid kul när det kommer bud på de företag man äger. Men det är inte grundtesen i vår analys att ett bolag ska bli uppköpt, utan det är mer en option att det kan hända".

Av de rapporter som hunnit komma hittills är Martin Nilssons intryck att de överlag har varit solida och starka. Han nämner särskilt Autoliv som ett utropstecken, men även SEB-rapporten får beröm liksom rapporten från Essity, som under en tid har laggat efter.
Bilindustrin har enligt Martin Nilsson en tid legat under sin trend, men han påpekar att denna industri är under omvandling med stor teknologisk innovation och flera nya bolag som kommer fram. En sektor som släpat efter en tid är bank, som bland annat har tyngts av hot om böter relaterade till penningtvätt. I år kan läget ljusna för bank, tror Catellaförvaltaren.

"Det kan vara deras år. Bank har stora utmaningar inom det teknologiska, men om man jämför banks värdering med börsen är den väldigt låg. Om bara de levererar bra rapporter går det nog åt rätt håll", säger Martin Nilsson.

En megatrend på världens börser är annars ESG, aktier med hållbarhetskoppling. Denna trend har drivit på många aktiekurser på senare år och under 2021 inleds också EU:s direktiv om att försöka styra kapitalet mot mer hållbarhet. Detta lär få effekter, enligt Martin Nilsson.

"Vissa sektorer kommer att gynnas, som renovering, isolering, energieffektivitet. Det kommer att gynna många nordiska bolag som håller på med ventilation, fönster, dörrar. Vi har Inwido på fönster, Systemair på ventilation, Lindab med flera", säger han.

När Catella Fonder började investera i Inwido hade bolaget ett p/e-tal på 10, nu är det uppe på 16. Fortfarande billigt jämfört med många andra ESG-case, men en multipelexpansion likafullt. Förutom dessa bolag finns fortfarande ett stort intresse för mer traditionella hållbarhetsbolag, där man sett en ganska rejäl multipelexpansion, som Vestas och Tomra.

På räntesidan syns ännu inga tecken på inflation, vilket gör det möjligt att stimulera på alla möjliga sätt. Enligt vissa bedömare har ett resultat blivit hög inflation på tillgångar, och förhoppningen är att den ska omsättas i inflation även på vanliga varor och tjänster.
"De förväntningarna har kommit upp lite grand, från väldigt låga nivåer. Det har fått till följd att amerikanska räntor har börjat röra på sig, de har dubblerats från i augusti. Man kan tolka in att Fed vill röra sig lite grand ifrån de penningpolitiska stimulanserna", säger Catella Fonders ränteförvaltare Stefan Wigstrand.

Stefan Wigstrand beskriver en situation där centralbankerna står för hälften av statsskulderna i världen, samtidigt som vi har enorma budgetunderskott till följd av coronastimulanserna. I den miljön vore det märkligt om räntorna kan fortsätta befinna sig på de här låga nivåerna, anser han.

En portfölj med lägre risk som mest innehåller investment grade-papper, var kan den landa i år?

"I den kategorin är det konkurrens, med Riksbanken som köper, och vi är tillbaka på nivåer som rådde strax innan pandemin började om inte lite lägre till och med. Det sätter ramverket för vad man kan förvänta sig. Avkastningsfonden, som är den med lägst risk, har en genomsnittlig yield på kanske en procent brutto. Här krävs aktivitet för att vi ska nå målet, som är netto en procent om året", säger Stefan Wigstrand.

I Credit Opportunity, där kan ni egentligen ha hela portföljen i high yield-papper och säkrar upp det med kassaliknande innehav och derivat. Var ligger ni där i förväntanstal?

"Detta är en helt annan marknad med i allt väsentligt högriskpapper. Vi har fått en viss uppvärdering från det värdetapp som skedde under våren, men de nya affärer som görs sker på bra nivåer och sammantaget har vi en väldigt god förräntning i Catella Credit Opportunity-fonden. För Catella Credit Opportunity räknar vi med avkastning netto på 4-6 procent.

Lyssna på podden med samma tema.

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64
Ladda ner vCard
Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager/ Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 51
Ladda ner vCard
Sverige

Stefan Wigstrand

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här