Skip to content Go to main navigation Go to language selector
17 januari 2022, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Athanase förvärvar resterande aktier i Catella Fondförvaltning AB

Athanase Industrial Partners (”Athanase”) har per den 10 januari 2022 förvärvat resterande 30 procent av aktierna i Catella Fondförvaltning AB från Catella Brand AB.

Catella Fondförvaltning har sedan den nye huvudägaren tog över år 2020, genomfört en rad viktiga interna åtgärder för att förstärka centrala funktioner så som risk, compliance, förvaltning och administration. Vi har bland annat inlett ett utökat samarbete med Advokatfirman More Evander inom regelefterlevnad, FCG inom risk samt bytt förvaringsinstitut och fondadministratör till Swedbank.

För att förstärka möjligheten till god avkastning för våra fonder har vi infört en rigorös investeringsprocess där varje större köp och försäljning utvärderas av hela förvaltningen. På så sätt säkerställer vi att vi får ut maximalt av hela investeringsorganisationen. Utöver detta så kan vi dra nytta av Athanase-gruppens industriella kompetens och nätverk av kontakter inom intressanta bolag de investerar i samt även själva investera i dessa när så bedöms vara i fondandelsägarnas intresse. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår analys och våra investeringar.

Catella Fondförvaltning kommunicerar löpande de förändringar som görs med berörda myndigheter och samarbetspartners samt svarar på kompletterande förfrågningar.

Utöver de interna förändringarna för vi även samtal med andra fondförvaltare för att kunna erbjuda ytterligare produkter.

”I en fondmarknad som konsolideras är det viktigt med entreprenörskap, snabbhet i förändringsprocesser och ett konkurrenskraftigt erbjudande. Vi vill också möjliggöra för andra aktörer att växa tillsammans med oss där vi erbjuder en snabb väg till marknaden för nya produkter.”

Vi ser fram emot att berätta om fler spännande initiativ under året.

Fredric Calles,
VD Catella Fondförvaltning AB

Sverige

Fredric Calles

VD
Ladda ner vCard