Skip to content Go to main navigation Go to language selector
11 februari 2022, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Per Johansson och team från Boden Capital ansluter till Catella Fondförvaltning

Per Johansson, grundare och förvaltare av Boden Capital, samt team ansluter till Catella Fondförvaltning. Per var tidigare grundare och förvaltningsansvarig av Bodenholm Capital hos Brummer & Partners med utmärkelser som bästa hedgefondförvaltare i Europa 2018 och 2019.

VD, Fredric Calles för Catella Fonder säger ”vi har följt Per och hans team under många år och är imponerade av den förvaltningsorganisation samt operationella kompetens de har byggt upp”.

Per, som blir ny förvaltningsansvarig i organisationen, säger ”vi ser detta som en möjlighet att vara med på den satsning som Catella Fondförvaltning nu gör. Tillsammans kommer vi att kunna fortsätta att vidareutveckla Catella Fondförvaltning till nästa nivå ”.

Detta är ett led i Catella Fondförvaltnings satsning i att bli ett av de ledande oberoende fondförvaltningshusen i Norden.

Catella Fondförvaltning byter som en följd av den tidigare kommunicerade ägarförändringen namn och varumärke till Celina Fondförvaltning AB.

Stockholm 2022-02-08

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.