Skip to content Go to main navigation Go to language selector
11 februari 2022, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Catella Podcast: Råvaror med Torbjörn Iwarsson

I det här avsnittet av Catella Podcast djupdyker vi i råvarumarknaden för att få en bättre bild av vad som driver prisutvecklingen, hur utbud och efterfrågan ser ut och vad vi kan förvänta oss framöver. Gäst är en av Sveriges mest tongivande experter inom området, Torbjörn Iwarsson, som bland annat varit råvaruchef på Handelsbanken Capital Markes, SEB, Carnegie och senast på Skandia Investment Management.

Marknaden präglas av börsfall drivet av inflationsoro och en politisk hätsk situation. En del av inflationspåverkan kommer från höga råvarupriser och energipriser. För många av oss har nog just de kraftigt höjda elpriserna senaste månaderna visat påtagligt vilka effekter detta kan medföra och att det kan påverka tillväxten framöver.

Lyssna eller kolla in podden som ger insikter i råvarumarknaden och dess inverkan på global tillväxt. Podden leds av Mikael Wickbom.

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager/ Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 51
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.