Skip to content Go to main navigation Go to language selector
29 april 2022, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Lite information från Celina Fonder

Bolagsnamn och fondnamn
Vi på Celina Fonder lämnar succesivt vårt gamla varumärke Catella Fonder. På måndag den 2:a maj lanserar vi vår nya fina webbplats: www.celinafonder.se. Gå gärna in och ta en titt!

Våra svenska fonder byter samtidigt namn till Celina, exempelvis Celina Hedgefond.

Vi har också nya e-postadresser,  förnamn.efternamn@celinafonder.se (ändra gärna på samtliga kontaktpersoner i era register).

Förvaltaransvariga för Celinas Fonder
Från och med 2 maj förvaltas aktiefonder Celina Sverige Aktiv Hållbarhet och Celina Småbolagsfond av Anders Wennberg och Per Johansson.

Anders lämnar samtidigt över sitt delade förvaltaransvar i räntefonderna till Carl Johan Tjärnström.

Fördelning av förvaltaransvar för respektive fond

Aktiefonder
Celina Småbolagsfond – Per Johansson, Anders Wennberg
Celina Sverige Aktiv Hållbarhet - Per Johansson, Anders Wennberg
Celina Sverige Hållbart Beta – Mattias Larsson, Carl Johan Tjärnström

Räntefonder
Celina Avkastningsfond – Stefan Wigstrand, Carl Johan Tjärnström
Catella Nordic Coprorate Bond Flex - Stefan Wigstrand, Carl Johan Tjärnström
Celina Credit Opportunity - Stefan Wigstrand, Carl Johan Tjärnström

Alternativa Fonder
Celina Hedgefond – Per Johansson, Anders Wennberg, Stefan Wigstrand

Blandfonder
Celina Balanserad – Anders Wennberg, Mattias Larsson

Övriga fonder
Catella Loan Fund – Stefan Wigstrand, Carl Johan Tjärnström

Carl Johan har arbetat på Celina Fonder under sju års tid och närmast förvaltat Catella Sverige Hållbart Beta, vilket han även gör framgent tillsammans med Mattias Larsson.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.