Skip to content Go to main navigation Go to language selector
17 februari 2022, Sverige | Nyheter

Undersökning om intressekonflikter

Finansinspektionen har tidigare ställt frågor till Celina Fondförvaltning (tid. Catella Fondförvaltning) avseende hantering av intressekonflikter och meddelat att man inleder en undersökning.

Undersökningen omfattar de tidigare ställda frågorna och inga nya frågeställningar. Hos Celina Fondförvaltning finns robusta rutiner och policys för att hantera regelefterlevnad på ett korrekt sätt och i andelsägarnas bästa intresse.

Celina Fondförvaltning
Stockholm 2022-02-17