Skip to content Go to main navigation Go to language selector
21 april 2021, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Anmäl dig till Catella Podcast: Catella Hedgefond, stabil återhämtning med låg risk.

Börsen har gått urstarkt och en aktieplacering blev för många det naturliga valet för att fånga återhämtningen efter den snabba nedgången.

I takt med att börsens värderingar åter når högsta nivåer och spreadar i räntemarknaden krymper, blir alternativen till aktier mer intressanta.

Delta i Catellas podcast om Catella Hedgefonds förvaltning där vi blickar in i framtiden efter att under året ha skapat stark återhämtning till låg risk. Vi visar på förändringar som har implementeras i förvaltningen och hur vi vidareutvecklar förvaltningen ytterligare för att leverera vårt avkastningsmål om 3-5 procent per år oavsett marknad. Catellas livepodd leds av Mikael Wickbom i dialog tillsammans med Catellas Hedgefondsförvaltare.


Varmt välkommen,
Team Catella

 

Klicka här för att anmäla dig till podden:

Maila gärna in frågor innan till Mikael Wickbom.

Dag: Onsdag den 28 april
Tid: Kl 09.00 - 09.45

Maila gärna frågor innan till Mikael Wickbom.

Våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager/ Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 51
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här